Đánh giá tác động của các cuộc phát kiến địa lí đối với sự phát triển của thế giới

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trangpham4

– Góp phần thúc đẩy thương nghiệp phát triển và đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá: trầm hương, kỳ nam, gia vị (tiêu,v.v..)…

– Mang lại vàng bạc, châu báu khổng lồ: Trung Quốc

– Xâm lược các vùng đất mênh mông ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ.

⟹ Thúc đẩy quá trình sản xuất Tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh hơn, các nước Tư bản chủ nghĩa sau giai đoạn này bước nhanh sang giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dangthanhlongcom3

* Tác động của các cuộc phát kiến địa lý

+ Thúc đẩy thương nghiệp phát triển

+ Tìm ra nhữngnguồn nguyên liệu quý giá

+ Mang lại vàng bạc, châu báu khổng lồ

+ Tạo điều kiện xâm lược các nước khác để mở rộng lãnh thổ.

 

Đọc thêm  Đọc Truyện Tranh Qq Truyen Web Blog Đọc Truyện Tranh Hay Nhất Trung Quốc

Viết một bình luận