Danh Bạ Điện Thoại Bộ Tài Chính, Danh Bạ Điện Thoại

— Đơn vị —Lãnh đạo Bộ Nội vụVăn phòng Bộ— Lãnh đạo Văn phòng Bộ— Phòng Tổng hợp – Thư ký— Phòng Kế toán – Tài vụ— Phòng Thi đua – Khen thưởng và Truyền thông— Phòng Văn thư – Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính— Phòng Hành chính – Quản trị— Phòng Bảo vệ— Đội xeVăn phòng Ban Cán sự đảng Bộ— Lãnh đạo Văn phòng— Tổ công chức kiêm nhiệm Văn phòng Đảng ủy BộVăn phòng Công đoàn Bộ Nội vụVăn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụVụ Tổ chức cán bộ— Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ— Danh sách công chứcVụ Tổ chức – Biên chế— Lãnh đạo Vụ Tổ chức – Biên chế— Danh sách công chứcVụ Công tác thanh niên— Lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên— Danh sách công chứcVụ Kế hoạch – Tài chính— Lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính— Danh sách công chức— Danh sách công chứcVụ Tiền lương— Lãnh đạo Vụ Tiền lương— Danh sách công chứcVụ Công chức – Viên chức— Lãnh đạo Vụ Công chức – Viên chức— Danh sách công chứcVụ Chính quyền địa phương— Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương— Danh sách công chứcVụ Hợp tác quốc tế— Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế— Danh sách công chứcVụ Tổ chức phi chính phủ— Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ— Danh sách công chứcVụ Cải cách hành chính— Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính— Danh sách công chứcVụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức— Lãnh đạo Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức— Danh sách công chứcVụ Pháp chế— Lãnh đạo Vụ Pháp chế— Danh sách công chứcVụ Tổng hợp— Lãnh đạo Vụ Tổng hợp— Danh sách công chứcThanh tra Bộ— Lãnh đạo Thanh tra Bộ— Phòng Thanh tra nội vụ khối Bộ, ngành Trung ương— Phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương— Phòng Tổng hợpBan Tôn giáo Chính phủ— Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ— Lãnh đạo Văn phòng— Phòng Hành chính – Quản trị— Phòng Tổng hợp – Thống kê— Phòng Văn thư – Lưu trữ— Phòng Tài chính – Kế toán— Vụ Công giáo— Vụ Phật giáo— Vụ Tin lành— Vụ Cao đài— Vụ Tổ chức- Cán bộ— Vụ Các tôn giáo khác— Vụ Pháp chế thanh tra— Vụ Quan hệ quốc tế— Trung tâm Thông tin— Trường nghiệp vụ công tác tôn giáo— Nhà xuất bản tôn giáo— Tạp chí công tác tôn giáo— Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo— Vụ công tác tôn giáo phía NamBan Thi đua – Khen thưởng Trung ương— Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương— Lãnh đạo Văn phòng— Vụ Nghiên cứu -Tổng hợp— Vụ Thi đua- Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương— Vụ Tổ chức cán bộ— Vụ Pháp chế— Tạp chí Thi đua,Khen thưởng— Trung tâm tin học— Vụ Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ươngCục Văn thư và Lưu trữ nhà nước— Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước— Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc— Văn phòng cục— Trung tâm lưu trữ quốc gia I— Trung tâm lưu trữ quốc gia II— Trung tâm lưu trữ quốc gia III— Trung tâm lưu trữ quốc gia IV— Trung tâm khoa học kỹ thuật văn thư – Lưu trữ— Trung tâm lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử— Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia— Văn thư Cục văn thư và Lưu trữ nhà nướcHọc viện Hành chính Quốc gia— Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc Gia— Đảng ủy Học viện— Công đoàn Học viện— VP đoàn TSCS HCM Học viện— Văn phòng Học viện— Ban Tổ chức – Cán bộ— Thanh tra giáo dục đào tạo— Ban hợp tác quốc tế— Ban Kế hoạch – tài chính— Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục— Ban Đào tạo— Khoa đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức— Ban Quản lý đào tạo sau đại học— Khoa Lý luận cơ sở— Khoa Nhà nước – pháp luật và Lý luận cơ sở— Khoa Hành chính học— Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự— Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính— Khoa QLNN về Kinh tế và tài chính công— Khoa QLNN về Xã hội— Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế và tài chính công— Khoa QLNN về Đô thị và Nông thôn— Bộ môn Ngoại ngữ— Trung tâm Ngoại ngữ— Trung tâm tin học hành chính và CNTT— Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện— Viện nghiên cứu khoa học hành chính— Tạp chí Quản lý nhà nước— Phân viện HVHCQG tại thành phố Huế— Phân viện HVHCQG khu vực Tây Nguyên— Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh— Văn thư— Thư ký— Ban Quản lý bồi dưỡngTrường Đại học Nội vụ Hà Nội— Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội— Phòng Hành chính-Tổng hợp— Phòng Tổ chức cán bộ— Phòng Quản lý đào tạo— Phòng Kế hoạch-Tài chính— Phòng Quản trị-Thiết bị— Phòng Công tác sinh viên— Phòng quản lý khoa học và sau đại học— Phòng Hợp tác quốc tế— Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng— Khoa văn thư lưu trữ— Khoa Văn hóa-Thông tin và xã hội— Khoa Pháp luật hành chính— Khoa Quản trị nguồn nhân lực— Khoa Quản trị văn phòng— Khoa Hành chính học— Khoa Khoa học Chính trị— Khoa Đào tạo tại chức và bồi dưỡng— Khoa Tổ chức xây dựng chính quyền— Trung tâm Ngoại ngữ— Trung tâm Tin học— Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề— Trung tâm thông tin Thư viện— Tạp chí Nghiên cứu khoa học Nội vụ— Viện Nghiên cứu và phát triển— Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam— Trường Đại học Nội vụ Hà nội cơ sở TP. Hồ Chí Minh— Thư ký lãnh đạo cơ quan— Văn thư— Văn phòng Đoàn thanh niên— Trung tâm Dịch vụ côngViện Khoa học tổ chức nhà nước— Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước— Văn phòng Viện— Phòng Thông tin khoa học và hợp tác quốc tế— Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ công chức, viên chức— Phòng Quản lý khoa học— Phòng Nghiên cứu tổ chức— Phòng Nghiên cứu tổng hợpTrung tâm Thông tin— Lãnh đạo Trung tâm Thông tin— Phòng Hành chính – Tổng hợp— Phòng Quản trị hạ tầng thông tin— Phòng Phát triển hệ thống và Cơ sở dữ liệu— Cổng Thông tin điện tử và Thư viện Bộ Nội vụ— Phòng Quản lý an toàn thông tinTạp chí Tổ chức nhà nước— Lãnh đạo Tạp chí Tổ chức nhà nước— Phòng Thư ký tòa soạn— Phòng Biên tập— Phòng Trị sự – Tổng hợp— BanTạp chí điện tử
Đọc thêm  Bệnh Viện Trung Ương Huế Tuyển Dụng 145 Viên Chức Bác Sĩ, Y Tá, Điều Dưỡng,

Viết một bình luận