Cuối thế kỉ XIV, ai là người chế tạo ra súng thần cơ và đóng các loại thuyền lớn? *, 1 điể

Lời giải 1:

Họ tên người giải: quangthang6178

Cuối thế kỉ XIV, ai là người chế tạo ra súng thần cơ và đóng các loại thuyền lớn là : Hồ Nguyên Trừng

@Kyo UwU

xin ctlhn ạ:33

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenquynh4267945

Cuối thế kỉ XIV, người có công chế tạo ra súng thần cơ và đóng các loại thuyền lớn là Hồ Nguyên Trừng

==> Cho mik xin 5 sao cảm ơn , hay nhất nha

Đọc thêm  Truyện Dài Audio Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Ngọc Ngạn

Viết một bình luận