Cuối những năm 20 của thế kỉ XX, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam vì, thực dân Pháp đang suy yếu không thể kiểm soát tình hình., phong trào cách mạng vô sản ở Việt Nam phát triển m

Lời giải 1:

Họ tên người giải: HoaiAnhMC1

Cuối những năm 20 của thế kỉ XX, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam vì
thực dân Pháp đang suy yếu không thể kiểm soát tình hình.
phong trào cách mạng vô sản ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ.
tình hình chính trị ở Pháp có nhiều thay đổi có lợi cho cách mạng.
phong trào yêu nước của giai cấp tư sản dân tộc đang phát triển mạnh.

Cuối những năm 20 của thế kỉ XX, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam vì phong trào cách mạng vô sản ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ.Sau chiến tranh thế giới thứ 2 thực dân Pháp bị suy yếu là thời cơ vàng cho các thuộc địa nổi dậy .

–>Đáp án cần chọn là phong trào cách mạng vô sản ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

H.AnhMC

Chúc bạn học tốt và cho mình xin ctlhn nha

Lời giải 2:

Họ tên người giải: 1357938963

Cuối những năm 20 của thế kỉ XX , ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam, do:

– Cuối năm 1928 đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ mà đặc biệt là phong trào công nông phát triển mạnh mẽ theo con đường vô sản đã đặt ra yêu cầu phải thành lập một tổ chức cộng sản để lãnh đạo phong trào.

– Do quan điểm khác nhau trong chủ trương thành lập đảng cộng sản nên đã có liên tiếp 3 tổ chức cộng sản ra đời.

– Sự ra đời:

+ Ở Bắc Kì: những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thành lập Đông Dương Cộng Sản đảng 

+ Các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì thành lập An Nam Cộng sản đảng 

+ Ở Trung Kì: sự ra đời của 2 tổ chức cộng sản trên đã tác động mạnh mẽ đến Tân Việt Cách mạng đảng. Các đảng viên tiên tiến của Tân Việt từ lâu đã chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng tách ra thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

@minhhoang

#hoidap247

Đọc thêm  Essential Tests for IELTS (PDF +Audio) - Sách luyện đề IELTS hay

Viết một bình luận