Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản có tác động như thế nào đối với quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật?, A. Khiến lực lượng quân phiệt suy yếu căn bản. B. Làm phá sản quá trình quân phi

Lời giải 1:

Họ tên người giải: HoaiAnhMC3

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản có tác động như thế nào đối với quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật?
A. Khiến lực lượng quân phiệt suy yếu căn bản.

B. Làm phá sản quá trình quân phiệt hóa. 
C. Làm quá trình quân phiệt hóa kéo dài.

D. Buộc giới cầm quyền thi hành nhiều cải cách.

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản có tác động làm cho quá trình quân phiệt hóa của Nhật Bản kéo dài.Các cuộc nổi dậy của nhân dân Nhật Bản làm cho bộ máy nhà nước ở Nhật bị suy yếu và làm hao tổn lực lượng quốc gia Nhật Bản–>chưa đủ sức mạnh quân sự để xâm lược các nước khác nhất là Trung Quốc nước đã cải cách quân sự thành một trong những đội quân mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ.

$\Rightarrow$Đáp án cần chọn là C. Làm quá trình quân phiệt hóa kéo dài.

H.AnhMC

Chúc bạn học tốt và cho mình xin ctlhn nha

Lời giải 2:

Họ tên người giải: mimi16072

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản có tác động như thế nào đối với quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật?

A. Khiến lực lượng quân phiệt suy yếu căn bản.

B. Làm phá sản quá trình quân phiệt hóa.

C. Làm quá trình quân phiệt hóa kéo dài.

D. Buộc giới cầm quyền thi hành nhiều cải cách.

Đọc thêm  Tổng hợp đáp án game Đuổi hình bắt chữ (2710 câu) mới và đầy đủ

–> Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản đã góp phần làm chậm quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của nước này

Viết một bình luận