cùng em học toán lớp 5 tập 1

Đáp án và lời giải chi tiết, phương pháp làm Cùng em học Toán lớp 5 tập 1, tập 2

Đang xem: Cùng em học toán lớp 5 tập 1

*

Tuần 1

*

Tiết 1. Ôn tập về phân số

*

Tiết 2. Ôn tập về phân số (tiếp theo). Phân số thập phân

*

Tuần 2

*

Tiết 1. Ôn tập về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia hai phân số

*

Tiết 2. Hỗn số

*

Tuần 3

*

Tiết 1. Luyện tập chung

*

Tiết 2. Luyện tập chung. Ôn tập về giải toán

*

Tuần 4

*

Tiết 1. Ôn tập và bổ sung về giải toán

*

Tiết 2. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo). Luyện tập chung

*

Tuần 5

*

Tiết 1. Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo khối lượng

*

Tiết 2. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

*

Tuần 6

*

Tiết 1. Luyện tập. Héc-ta

*

Tiết 2. Luyện tập chung

*

Tuần 7

*

Tiết 1. Khái niệm số thập phân

*

Tiết 2. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

*

Tuần 8

*

Tiết 1. Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân

*

Tiết 2. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

*

Tuần 9

*

Tiết 1. Viết các số đo khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân

*

Tiết 2. Luyện tập chung

*

Kiểm tra giữa học kì I

*

Tuần 10

*

Tiết 1. Luyện tập chung. Cộng hai số thập phân

*

Tiết 2. Tổng nhiều số thập phân

*

Tuần 11

*

Tiết 1. Trừ hai số thập phân

*

Tiết 2. Luyện tập chung. Nhân một số thập phân với số tự nhiên

*

Tuần 12

*

Tiết 1. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…

*

Tiết 2. Nhân một số thập phân với một số thập phân

*

Tuần 13

*

Tiết 1. Luyện tập chung. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

*

Tiết 2. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…

*

Tuần 14

*

Tiết 1. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

*

Tiết 2. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Chia một số thập phân cho một số thập phân

*

Tuần 15

*

Tiết 1. Luyện tập chung

*

Tiết 2. Tỉ số phần trăm. Giải toán về tỉ số phần trăm

*

Tuần 16

*

Tiết 1. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

*

Tiết 2. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

*

Tuần 17

*

Tiết 1. Luyện tập chung

*

Tiết 2. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm. Hình tam giác

*

Tuần 18

*

Tiết 1. Diện tích hình tam giác

*

Tiết 2. Luyện tập chung

*

Kiểm tra cuối học kì I

Cùng em học Toán 5 – Tập 2

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Việt Thực Hành Bùi Minh Toán, Giải Tiếng Việt Thực Hành Bùi Minh Toán

*

Tuần 19

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 6, 7, 8

*

Tuần 20

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 9, 10

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 10, 11, 12

*

Tuần 21

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 13, 14

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 14, 15, 16

*

Tuần 22

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 17, 18, 19

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 19, 20, 21

*

Tuần 23

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22, 23

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 23, 24, 25

*

Tuần 24

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 27, 28, 29

*

Kiểm tra giữa học kì II

*

Tuần 25

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 32, 33

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 33, 34

*

Tuần 26

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 35, 36

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 36, 37

*

Tuần 27

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 38

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 39, 40

*

Tuần 28

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 41, 42

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 42, 43

*

Tuần 29

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 44

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 44, 45

*

Tuần 30

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 46, 47

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 47, 48

*

Tuần 31

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 49, 50

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 50, 51

*

Tuần 32

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 52

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 53, 54

*

Tuần 33

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 55, 56

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 56, 57

*

Tuần 34

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 58

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 59, 60

*

Tuần 35

*

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 61, 62

*

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 62, 63

*

Kiểm tra cuối năm học
Chia sẻ

Các môn khác

Xem thêm: solution elementary workbook

Môn Ngữ văn

*

Tiếng Việt 5

*

VNEN Tiếng Việt lớp 5

*

Văn mẫu lớp 5

*

Bài tập cuối tuần Ti

Viết một bình luận