Cư dân các tộc người ở đồng bằng ven biển thuộc ngữ hệ Mả-gai-đa-đảo chủ yếu làm nghề gì…?, Cho 5* và ctrlhn ạ:>>


>’/>

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trongbayacc1238

Nghề bắt cá , nuôi cá , nuôi tôm ạ

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diepcongdanh951

Nghề nông trồng lúa nước

Đọc thêm  Dàn Ý Bài Viết Số 7 Lớp 8 Đề 3, Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 7 Lớp 8

Viết một bình luận