Mẫu Soạn Thảo Công Văn Đôn Đốc Nhắc Nhở, Công Văn Đôn Đốc, Nhắc Nhở

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————-

Số: 4940/LĐTBXH-VP V/v đôn đốc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, tiết kiệm điện, phòng, chống cháy nổ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trựcthuộc Bộ

Thời gian vừa qua,nhiều đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở, ban hành kèmtheo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ và các quy định của cơ quan về an toàn và tiết kiệm trong sử dụng điện. Cònhiện tượng cán bộ, công chức hút thuốc lá trong phòng làm việc, sử dụng đồ uốngcó cồn trong thời gian làm việc, không đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ;nhiều đơn vị không khóa cửa, tắt điện, cán bộ không tắt máy tính, không tắt điệnnguồn vào các thiết bị điện trước khi rời cơ quan. Tình trạng trên không nhữnglàm giảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của cơ quan Bộ mà còn làm lãngphí điện năng, giảm tuổi thọ của các thiết bị điện, các thiết bị văn phòng, đồngthời dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao, gây mất an toàn, trật tự cơ quan.

Đang xem: Công văn đôn đốc nhắc nhở

Nhằm thực hiện tốtQuy chế văn hóa công sở và các quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn, hiệuquả, tiết kiệm trong sử dụng điện, trang thiết bị điện tại trụ sở cơ quan, đồngthời đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong dịp cuốinăm và Tết Canh Dần, Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định sau:

1. Tiếp tục quán triệtđến tất cả cán bộ, công chức Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chínhnhà nước, ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ. Trong đó cần lưu ý một số điểm sau:

– Cán bộ, công chức,viên chức phải đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ;

– Không hút thuốc látrong phòng làm việc;

– Không sử dụng đồ uốngcó cồn tại công sở;

– Khuyến khích phònglàm việc có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ tên, chức danh cán bộ công chức,viên chức;

– Việc sắp xếp phònglàm việc phải bảo đảm gọn gàng, vệ sinh, ngăn nắp, khoa học, hợp lý; không đểtài liệu, giấy tờ, các đồ dùng và các vật dụng dễ cháy gần nơi phát ra nguồnnhiệt.

– Không lập bàn thờ,thắp hương, nến, không đun nấu trong phòng làm việc.

2. Phổ biến, quán triệtđến tất cả cán bộ, công chức, viên chức chương trình hành động của Bộ về thựchành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm; thườngxuyên kiểm tra các trang thiết bị sử dụng điện, tắt toàn bộ công tắc đèn, cácthiết bị dùng điện và rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi rời cơ quan.

3. Khi sử dụng điềuhòa nhiệt độ cần điều chỉnh nhiệt độ ở mức độ hợp lý, đóng cửa phòng làm việckhi máy điều hòa đang hoạt động;

4. Các đơn vị, cán bộcó nhu cầu làm việc ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ phải có giấy đăng ký doThủ trưởng đơn vị hoặc người được Thủ trưởng đơn vị ủy quyền ký, nêu nội dungcông việc cần làm, số người làm và thời gian làm việc, gửi Văn phòng Bộ để phụcvụ công tác quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự của cơ quan.

Xem thêm: Bài 2: Nguồn Gốc Và Cơ Sở Của Thế Giới Xung Quanh ), Tài Liệu Bài 2

5. Phòng Quản trị(Văn phòng Bộ) có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng điện, cácthiết bị sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường trong giờ làm việc của các đơnvị khu vực cơ quan Bộ.

6. Phòng Quốc phòng –An ninh (Văn phòng Bộ) có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra an ninh, an toànphòng cháy nổ nhất là ngoài giờ hành chính, vào ban đêm để sớm phát hiện kịp thờisự cố. Nếu phát hiện đơn vị nào không khóa cửa, không tắt đèn và các thiết bịdùng điện thì gọi điện báo cho Thủ trưởng đơn vị yêu cầu cho người lên khóa cửa,tắt điện (bất kể giờ nào); bộ phận thường trực hướng dẫn khách đến liên hệ côngtác theo đúng nội quy cơ quan.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Toán Lớp 1 Violet, Bài Tập Ôn Hè Từ Lớp 1

7. Các thành viên BanChỉ huy và Đội phòng cháy chữa cháy cơ quan Bộ nêu cao tinh thần sẵn sàng ứngphó khi có tình huống cháy nổ xảy ra trên phạm vi địa bàn cơ quan.

Thủ trưởng các đơn vịcó trách nhiệm quán triệt để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vịnghiêm túc thực hiện tinh thần nội dung công văn này. Văn phòng Bộ có trách nhiệmthường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt các quy địnhnêu trên./.

Nơi nhận: – Như trên; – Lãnh đạo Bộ (để báo cáo); – Các đơn vị thuộc VP Bộ; – Lưu VP.

Viết một bình luận