Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 49. Bài mở đầu – Toploigiai

Công nghệ 10 bài 49

Bài 49: Bài mở đầu

I. Kinh doanh

Ví dụ:

Ông A thấy người dân trong thị xã có nhu cầu sử dụng vật liệu, thiết bị xây dựng.

Ông A xin phép cơ quan chức năng, đầu tư tiền nhàn rỗi và vay ngân hàng để mở cửa hàng bán vật liệu và thiết bị xây dựng. Ông A đã liên hệ mua hàng ở một cơ sở sản xuất C và bán tại cửa hàng của gia đình. Sau một thời gian mua, bán hàng ông A đã thu được tiền lãi (lợi nhuận).

Hỏi:

a. Ông A đã làm công việc gì?

b. Ông A mua hàng tại đâu và bán tại đâu? Ông kinh doanh lĩnh vực nào?

c. Ông A đã phát hiện ra nhu cầu gì của người dân địa phương?

Đáp

a. Ông A làm kinh doanh.

b. Ông mua hàng tại cửa hàng C và bán tại cửa hàng của gia đình

c. Ông phát hiện người dân có nhu cầu sử dụng thiết bị vật liệu xây dựng

1. Kinh doanh.

Kinh doanh là việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận.

Lý thuyết Công nghệ 10: Bài 49. Bài mở đầu - Toploigiai

2. Các lĩnh vực kinh doanh.

Sản xuất: gồm một số hoạt động như: chăn nuôi, trồng trọt, may mặc, đan lát,…

Thương mại: gồm các hoạt động mua bán: mua bán quần áo, giày dép, …

Dịch vụ: gồm các hoạt động như dịch vụ gói hoa, dịch vụ du lịch, …

II. Cơ hội kinh doanh

Là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh thực hiện được mục tiêu kinh doanh.

Đọc thêm  Tải Phần Mềm Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Bidv, Biểu Mẫu Hợp Đồng Mở Tài Khoản Và Sử Dụng Dịch Vụ

III. Thị trường

1. Khái niệm

Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán hàng hoá hoặc dịch vụ giữa những người bán, người mua .

2. Phân loại thị trường

– Thị trường hàng hóa

– Thị trường dịch vụ

– Thị trường trong nước

– Thị trường nước ngoài

IV. Doanh nghiệp

1. Khái niệm:

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh.

2. Phân loại:

– Doanh nghiệp tư nhân.

– Doanh nghiệp nhà nước.

– Công ty

V. Công ty

1. Khái niệm:

Công ti là loại hình doanh nghiệp có ít nhất từ 2 thành viên trở lên, cùng góp vốn, cùng chia lợi nhuận hoặc cùng chịu lỗ tương ứng phần vốn góp của mình.

– Phân loại:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn

+ Công ty cổ phần

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Là một loại công ty

Không được phép phát hành chứng khoán.

Được phép chuyển nhượng cổ phần.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải là thành viên, phải được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất ¾ số vốn điều lệ của công ty.

3. Công ty cổ phần

Là một loại công ty

Số thành viên ít nhất phải là 7 người.

Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Được phát hành cổ phiếu.

Lời kết

Như tên tiêu đề của bài Bài mở đầu, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

Đọc thêm  Đề Thi Olympic Môn Tiếng Việt Lớp 5, Đề Ôn Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 5 Chuẩn Nhất

– Biết được 1 số khái niệm liên quan đến kinh doanh và doanh nghiệp

– Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp.