CMR giữa những tham vọng ( bá chủ thế giới) to lớn và khả năng thực tế của Mỹ vẫn có khoảng cách không nhỏ, Giúp mình với bạn mình đang cần gấp

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest9

Đáp án+Giải thích các bước giải:

`-`  Về kinh tế : Trong giai đoạn từ những năm `1945-1950` , nước Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới `(56,47%-1948)` , Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp `2` lần so với năm nước Anh Pháp Tây Đức , I-ta-li-a cộng lại , nắm trong tay `3//4` trữ lượng vàng toàn thế giới  `(24,6` tỉ USD `)` , là chủ nợ duy nhất trên thế giới 

`-` Về quân sự : Mĩ có lực lượng hùng mạnh nhất thế giới tư bản  và độc quyền vũ khí nguyên tử

`-` Trong các thập niên tiếp sau đó , tuy vẫn đứng đầu thế giới về nhiều mặt nhưng nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế như trước …..

`-` Là nước khởi đầu của cuộc cách mạng KH-KT , đồng thời tiến hành các chính sách đối nội đối ngoại nhằm âm mưu bá chủ thế giới

`-` Mĩ luôn là nước đi đầu , là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới , không chỉ vậy các công ti độc quyền của Mĩ có khả năng cạnh tranh dữ dội

`-` Từ gia đoạn `1991` đến nay : tuy nhiều lúc kinh tế có những đợt suy thoái ngắn những Mĩ vẫn đứng đầu thế giới , nền KH-KT vẫn phát triển mạnh mẽ , được thể hiện qua việc giúp đỡ cũa Mĩ với Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới ….

⇒ Chính vì vậy giữa những tham vọng ( bá chủ thế giới) to lớn và khả năng thực tế của Mỹ vẫn có khoảng cách không nhỏ vì Mĩ vẫn luôn dẫn đầu thế giới về mọi mặt 

Đọc thêm  báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trưởng thôn

`#Harryisthebest`

Viết một bình luận