Chuyên Đề Phương Trình Lượng Giác Lớp 11, Phương Trình Lượng Giác

… Chuyển về phương trình theo ẩn t. GV: Cao Văn Liêm – Tổ KHTN – THPT Trường Long Tây 2 Chuyên đề phương trình lượng giác f. Các phương pháp giải phương trình lượng giác tổng quát  Phương pháp … VII. Tổng hợp các phương pháp giải phương trình lượng giác 1. Đặt ẩn phụ Áp dụng cho các loại phương trình : • Phương trình bậc hai, bậc ba… với một hàm số lượng giác Phương trình thuần nhất … bản  Phương pháp biến đổi phương trình đã cho về dạng tích.  Phương pháp đặt ẩn phụ.  Phương pháp đối lập.  Phương pháp tổng bình phương.

Đang xem: Chuyên đề phương trình lượng giác lớp 11

B./ BÀI TẬP RÈN LUYỆN I. Phương trình lượng giác cơ…

*

… II. TÓM TẮT VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC A. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 1. Phương trình sinx = a • Nếu |a| > 1 : Phương trình vô nghiệm • Nếu |a| ≤ 1 : Phương trình có nghiệm là x = α + k2π và x … nghiệm của phương trình là: 1 2 3 4 5 3 5 7 ; ; ; ; 4 4 4 4 x x x x x π π π π π = = = = = 2. Phương trình đưa về phương trình bậc hai của các hàm số lượng giác. Bài 4: Giải phương trình: 1+sin2x … RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN: 1. Phương trình đưa về phương trình tích: Bài 1: Giải phương trình: 3tan2x.cot3x + 3 (tan2x – 3cot3x) – 3 = 0 Giải Điều kiện của phương trình là cos2x ≠ 0 và sin3x ≠…

*

… đường tròn lượng giác. Ta sẽ loại bỏ ngọn cung của nghiệm khi có trùng với ngọn cung của điều kiện. Hoặc + So vơi các điều kiện trong quá trình giải phương trình.

Đọc thêm  70 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh giúp bạn tự tin như chuyên gia

Xem thêm: doc truyen o long vien tap 13

Bài 43 : Giải phương trình ( ) … xk2xkx k,vớik 63 Z Ghi chú : Khi giải các phương trình lượng giác có chứa tgu, cotgu, có ẩn ở mẫu, hay chứa căn bậc chẵn… ta phải đặt điều kiện để phương trình xác đònh. Ta sẽ dùng các cách sau … Cho phương trình: ()( )( 2 ) 2s x m 3 4cos x 1++=− a/ Giải phương trình khi m = 1 2sinx 1 2cos2x in− < > 0, π b/ Tìm m để (1) có đúng 2 nghiệm trên m0m 1m3 = ∨ ) 5. Cho phương trình:

*

… Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 Bài 156 Giải phương trình: 224cos … kkππππ∀≠+∈∀≠+22∈ sin sin ,cos s ,mnmnxxnmxxco x n m x≤⇔≥≤⇔≥∀∀ Bài 1 71: Giải phương trình: ()2x1cosx2−= * Ta có: ()2x*1 cos2⇔= + x Xét 2xycosxtrên2=+ R … x2sin 4x 05xk2 k2,k665xk2x k2,k66 Trường hợp 2 Phương pháp đối lập Nếu AMBAB≤≤⎧⎨=⎩ thì ABM== Bài 159 Giải phương trình: −=+44sin x cos x sin x cos x (*) Ta có:…

*

… đường tròn lượng giác. Ta sẽ loại bỏ ngọn cung của nghiệm khi có trùng với ngọn cung của điều kiện. Hoặc + So vơi các điều kiện trong quá trình giải phương trình.

Xem thêm: thuyết con chó và thằng osin

Bài 43 : Giải phương trình ()2tg … ∈2xk2xkx k,vớik63Z Ghi chú : Khi giải các phương trình lượng giác có chứa tgu, cotgu, có ẩn ở mẫu, hay chứa căn bậc chẵn ta phải đặt điều kiện để phương trình xác đònh. Ta sẽ dùng các cách sau … trong trường hợp đó. Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi Đại học CLC Vĩnh Viễn Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN =+ π⎡=⇔⎢=π− + π⎣uvk2sin u sin vuvk2 cos u cos v u v k2=⇔=±+π…

Đọc thêm  Hệ thống phần mềm quản lý mầm non - Mona Media
*

Các chuyên đề luyện thi môn Toán của thủ khoa Đặng Thành Nam_Phần 1: Khảo sát hàm số & Hệ phương trình & phương trình lượng giác

Viết một bình luận