Chuyên Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trường Học, Sinh Hoạt Chuyên Đề

Những năm qua, Đảng bộ TP Sầm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Đang xem: Chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường học

*

Đảng ủy phường Trường Sơn bàn các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ phường Trường Sơn hiện có gần 600 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, đảng ủy phường xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, rút kinh nghiệm tổ chức qua từng cuộc họp. Bên cạnh đó, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, cụ thể hóa vào từng nhiệm vụ, nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, trau dồi phẩm chất, năng lực. Đồng chí Cao Thị Ngọc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy phường Trường Sơn cho biết: Đảng ủy phường đã chỉ đạo phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, đồng thời chuyển sinh hoạt Đảng về các chi bộ được phân công phụ trách nhằm tăng cường bám sát, nắm tình hình cơ sở, từ đó đánh giá đúng thực trạng, đề ra giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Thường xuyên cử các đồng chí bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, từng bước nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cấp ủy và năng lực lãnh đạo của chi bộ cơ sở. Trong sinh hoạt, các đảng viên tham gia phát biểu thảo luận trọng tâm, trọng điểm với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng, trong đó vai trò, trách nhiệm của chi ủy, nhất là của bí thư chi bộ trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được thể hiện rõ nét, khả năng điều hành linh hoạt. Do vậy, buổi sinh hoạt chi bộ đã thực sự là diễn đàn dân chủ, phát huy tính sáng tạo của đảng viên, tăng cường tình đồng chí, thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ nhau, nhất là những đảng viên gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Xem thêm: onepiece chap 853

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy Sầm Sơn: Qua việc thực hiện Đề án 01-ĐA/TU và Kết luận số 05-KL/TU, trong những năm qua, việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy cơ sở chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, phần lớn các chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng ba hàng tháng, cấp ủy các chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt sát với thực tiễn địa phương, đơn vị, lựa chọn những việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt, nhiều chi bộ đã có sự bàn bạc thống nhất nội dung giữa cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, trưởng thôn, khu phố, chính vì vậy khi triển khai thực hiện tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao. Nhìn chung, đa số các chi bộ đã thực hiện đúng trình tự bảo đảm đầy đủ các nội dung của buổi sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Đề án số 01 của BTV Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi bộ được diễn ra dân chủ, cởi mở, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong sinh hoạt và trong xây dựng chi bộ. Số đông các đồng chí đảng viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực thảo luận, bàn bạc, thống nhất các quyết nghị của chi bộ, đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ đạt kết quả tốt.

Xem thêm: Tổng Hợp Giáo Trình Revit Nguyễn Văn Thiệp, Giáo Trình Revit Structure

Đồng chí Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sầm Sơn khẳng định: Kết quả đạt được trong sinh hoạt chi bộ trong những năm qua đã tác động trực tiếp đến công tác xây dựng đảng ở cơ sở; nhiều loại hình chi bộ được thành lập mới phù hợp với từng địa phương, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia sinh hoạt. Đội ngũ đảng viên được tăng thêm về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhiều chi bộ giữ vững và phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đời sống Nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường, góp phần xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Viết một bình luận