Cho nhận định sau:, “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử chưa từng có cuộc cách mạng

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trangnguyen3401

    Cách mạng tháng Mười Nga đã có ý ngĩa rất to lớn đối với nước Nga và trên toàn TG.Đối với nước Nga  đã lật đổ được phong kiến, tư sản.Lần đầu tiên nhân dân Nga thực sự làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình.Chính quyền không còn người bóc lột người.Giải phóng các dân tộc trong đế quốc Nga.Còn đối với thế giới đã phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản  và cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của công nhân và phong trào giải phóng dân tộc.Do đó Bác Hồ đã có nhận định :“Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.”

Lời giải 2:

Họ tên người giải: thinhvu132927

QPTĐ-Nhận xét về Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từng khẳng định: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật, không phải tự do bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam”. Người cho rằng: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Đọc thêm  công văn 616 bgdđt ngcbqlgd ngày 5 2 2010

Viết một bình luận