cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 600cm2

*

Cho hình chữ nhật có diện tích bằng 600cm2. Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó lên gấp rưỡi thì ta được hình chữ nhật mới có diện tích là … cm2
Hãy nhập câu hỏi của bạn, bocdau.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Đang xem: Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 600cm2


*Lớp: Chọn Lớp… Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12
*Môn: Chọn Môn… Hãy chọn lớp trước

Cho hình chữ nhật có diện tích bằng 600cm2. Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó lên gấp rưỡi thì ta được hình chữ nhật mới có diện tích là … cm2

Cho hình chữ nhật có diện tích bằng 600cm2. Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó lên gấp rưỡi thì ta được hình chữ nhật mới có diện tích là … cm2

Đọc tiếp…

Được cập nhật 6 tháng 1 lúc 19:28

cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 600cm vuông .nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó lên gấp rưỡi thì ta được hình chữ nhật mới có diện tích là…cm vuông

 

Đọc tiếp…

Một hình chữ nhật có diện tích bằng 600cm^2. Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó lên gấp rưỡi thì ta được hình chữ nhật mới có diện tích là(nhờ các bạn giải chi tiết hộ mình. Mình cảm ơn)

Đọc tiếp…

gọi dài là a

rộng là b

ta có:

a x b = 600 cm2

tăng chiều dài lên gấp rưỡi thì ta được 

a x 1,5 

=>a x b = 600 cm2

thì a x  1 ,5 x b = 600 x 1,5

=>a x 1 ,5 x b =900 cm2

vậy diện tích hình chữ nhật mới là 900cm2

chắc thế hjhj

Đúng 9 Sai 0 Nguyễn Linh Chi đã chọn câu trả lời này.

Coi chiều dài là a,chiều rộng là b.Ta có:

a x b=600cm

Tăng chiều dài lên gấp rưỡi ta được:

a x 1,5

a x b= 600 cm2

a x 1,5 x b=600 x 1,5

600 x 1,5=900 cm2

Vậy diện tích mới là 900 cm2

mik nghĩ zậy

cho một hcn có diện tích 120 xăng ti mét vuông . nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó lên gấp rưỡi thì ta được một hình chữ nhật mới có diện tích là bao nhiêu ?

Đọc tiếp…

diện tích mới là:120*2=240

vì diện tích hcn là do dài nhân rộng. Gấp đôi dài thi diện tích cũng gấp đôi 

Đúng 1 Sai 0 Dao Huong Giang đã chọn câu trả lời này.

Ta có :

chiều dài x chiều rộng = 120 cm2

(chiều dài x 2/3 + chiều dài ) x chiều rộng = diện tích mới

Ta thấy: chiều dài tăng lên 2/3 lần thì suy ra diện tích cũng tăng lên 2/3 lần 

=> Diện tích mới là : 120 x 2/3 +120 = 200 (cm2)

cho một hình có diện tích là 600m2  nếu tăng chiều dài hình chữ nhật lên  gấp rưỡi  thì được hình chữ nhật mới có diện tích là ?

Đọc tiếp…

cho một hình chữ nhật có dieenjt ích là 600 cm^2 nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó gấp rưỡi thì ta được hình chữ nhật mới có diện tích là …………cm^2

Đọc tiếp…

Được cập nhật 2 tháng 10 2017 lúc 23:10

cho 1 hình chữ nhật có diện tích bằng 600 cm vuong. Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó lên gấp rưỡi thì diện tích mới là bao nhiêu cm vuông ?

Đọc tiếp…

Trần Thị Loan Quản lý

Diện tích hcn = Chiều dài x chiều rộng

Tăng Chiều dài gấp rưỡi tức là gấp 1,5 lần

=> Diện tích mới = 1,5 x chiều dài x chiều rộng = 1,5 x 600 = 900 cm2

ĐS

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu mỗi chiều tăng thêm 1 m thì được hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 31 m2. Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu

Đọc tiếp…

1,5 = 3/2Coi chiều dài là 3 phần thì chiều rộng là 2 phần bằng nhau như thế. Số ô vuông ban đầu là 3 x 2 = 6 (ô).

Khi tăng thêm mỗi chiều 1 m thì sẽ tăng thêm 6 ô có cạnh là 1 m và chiều còn lại bằng số đo của các ô vuông ban đầu.

Tổng độ dài 6 ô là : 31 : 1= 31 (m)Cạnh một ô vuông là: 31: 6= 31/6 (m) lẻ quá nhưng vẫn tính được diện tích

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu mỗi chiều tăng thêm 1m thì được hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 31m2. Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu?

Đọc tiếp…

Gấp rưỡi = gấp (frac)

Ta chia phần diện tích tăng làm 3 phần : 2 hình chữ nhật ,1 hình vuông.

Nhìn vào hình ta thấy, cạnh hình vuông bằng độ dài tăng thêm trên mỗi cạnh = 1m.

Diện tích hình vuông là:

1 x 1 = 1(m2)

Diện tích còn lại là :

31 – 1 = 30 (m2)

Chuyển hình chữ nhật tăng (1) xuống ghép vào cạnh hình vuông tăng (2)

Tổng độ dài chiều dài và chiều rộng là:

30 : 1 = 30 (m)

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là:

30 : (3 + 2) x 3 = 18 (m)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu :

18 x (30 – 18) = 216 (m2)

Đáp số: 216 m2

Ủng hộ mk với!!!

Đúng 3 Sai 0 Trần Huyền Trinh đã chọn câu trả lời này.

Gấp rưỡi= gấp 3/2

Ta chia phần S tăng làm 3 phần :2HCN ,1HV

Nhìn vào hình ta thấy, cạnh HV bằng độ dài tăng thêm trên mỗi cạnh= 1m.

S hình vuông là: 1×1 =1(m2)

S còn lại : 31- 1 =30(m2)

Chuyển HCN tăng (1) xuống ghép vào cạnh HCN tăng (2)

Tổng độ dài CD và CR:

30:1 =30(m)

CD HCN ban đầu là: 30: (3+2) x3=18(m)

S HCN ban đầu : 18 x (30-18)=216(m)

cho a là chiều dài hcn, b là chiều rộngtheo đề bài ta có a=1,5b    (1)diện tích hình chữ nhật lúc đầu abdiện tích hình chữ nhật sau khi tăng mỗi cạnh lên 1m:   (a+1)(b+1)hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm là 31m2 nên hiệu chúng là(a+1)(b+1)-ab=31   =>  ab+a+b+1-ab=31  => a+b+1=31  =>a+b=30 (2)  thay (1) vào (2) ta đượca+b=1,5b+b=30  => 2,5b=30  => b=12(m)    =>  a=12  *1,5=18(m)diện tích hình chữ nhật ban đầu là  a*b =12*18=216(m2)

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu mỗi chiều tăng thêm 1 m thì được hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 31 m 2 . Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu

Đọc tiếp…

1,5 = 3/2 Coi chiều dài là 3 phần thì chiều rộng là 2 phần bằng nhau như thế. Số ô vuông ban đầu là 3 x 2 = 6 (ô). Khi tăng thêm mỗi chiều 1 m thì sẽ tăng thêm 6 ô có cạnh là 1 m và chiều còn lại bằng số đo của các ô vuông ban đầu. Tổng độ dài 6 ô là : 31 : 1= 31 (m) Cạnh một ô vuông là: 31: 6= 31/6 (m) lẻ quá nhưng vẫn tính được diện tích

Không tìm thấy câu hỏi nào phù hợp? Bạn hãy gửi câu hỏi của mình lên Online Math để nhận được sự giúp đỡ của các bạn khác !

Gửi câu hỏi
Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng – hiệuTổng – tỉHiệu – tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm – vi phânLớn nhất – nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12
Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Toán lớp 10Toán lớp 11Toán lớp 12Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Ngữ văn 10Ngữ văn 11Ngữ văn 12Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Viết một bình luận