chính sách thống trị của tư bản phương tây đối với các nước thuộc địa ở châu ắ., em cảm ơn ạ!

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tranquangphat5

Vơ vét tài nguyên , lập đồn điền , bóc lột nhân dân châu á với nguồn nhân công rẻ mạt, thuế má nặng nề,…

Đọc thêm  Bài Thu Hoạch Module 8 Thcs, Bài Thu Hoạch Bdtx Module 8 Thcs

Viết một bình luận