Chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng đến Việt Nam không? Vì sao?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Ditmecochunhiemm3

⇒ Có vì nó gây ra thương tích và dẫn đến cạn kiệt nguồn kinh tế và phát triển của dân tộc.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguoibian186

có vì khi đó pháp đã đẩy mạnh khai thác thuộc địa và bắt lính khiến nhân dân khổ cực đời sống kinh tế ,xã hội giảm sút

vote 5 sao và hay nhất nhé

Teamlovesmath

Đọc thêm  Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Mn12

Viết một bình luận