chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc tác động như thế nào đến cách mạng Việt Nam

Lời giải 1:

Họ tên người giải: rapviet4

chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân việt nam và nước đế quốc càng trở nên gay gắt hơn.Mâu thuẫn trở nên gay gắt nhất khi phát xít nhật tràn sang việt nam,đế quốc và phát xít cấu kết với nhau đi áp bức nhân dân việt nam 

=>Thúc đẩy việt nam thành lập cách mạng để chống lại đế quốc và phát xít

Lời giải 2:

Họ tên người giải: trongbayacc1233

Khi CTTG thứ 2 vừa kết thúc, quân đồng minh chưa vào ĐNA kịp nên nhân dân Việt Nam cùng đảng đã đứng dậy lật đổ Nhật để giải phóng đất nước và giành thắng lợi

->Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tác động rất lớn đối với cách mạng Việt Nam và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Đọc thêm  Lập Dàn Ý Uống Nước Nhớ Nguồn (7 Mẫu), Nghị Luận Xã Hội Uống Nước Nhớ Nguồn

Viết một bình luận