Chia Sẻ Kinh Nghiệm Giảng Dạy An Toàn Giao Thông, An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

– Tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông; văn hóa giao thông của chính các em học sinh nhà trường.

Đang xem: Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy an toàn giao thông

– Qua cuộc thi giúp giáo viên tích cực hơn nữa trong việc giảng dạy, tuyên truyền cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” đến học sinh.

2. Yêu cầu

Toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường, học sinh khối 10 và 11 tham gia.

II. Thời gian và đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi:

+ Toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường.

+ Toàn bộ học sinh lớp 10, 11 năm học 2020 – 2021.

III. Nội dung, hình thức và biểu dương khen thưởng

1. Nội dung thi

a) Nội dung cuộc thi dành cho học sinh: Học sinh vào địa chỉ tham gia thi và gửi bài: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn

– Vòng 1: Thi trắc nghiệm(10 câu) về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận

– Vòng 2: Hội thi giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn (dành cho học sinh có bài dự thi xuất sắc nhất ở vòng 1).

b) Nội dung cuộc thi dành cho giáo viên : Giáo viên vào địa chỉ tham gia thi và gửi bài: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn.

Xem thêm: Tải Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Thcs Module 37, Bài Thu Hoạch Bdtx

Vòng 1: Vòng thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống vi phạm

– Đề thi gồm 2 phần:

+ Phần 1: Thi trắc nghiệm 10 câu hỏi

+ Phần 2: Đính kèm 02 bài tự luận trực tiếp qua trang Web về chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

Vòng 2: Dành cho giáo viên có bài dự thi xuất sắc nhất ở vòng 1

+ Giáo viên chọn nội dung của tài liệu “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.

+Sản phẩm dự thi là hồ sơ day học, bao gồm:

(1)Tiến trình dạy học chủ đề/bài học đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động của học sinh theo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

(2)Thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ…

(3) Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 02 trang A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn cá minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động học điển hình (dung lượng không quá 30 MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

c) Cách thức dự thi và nộp bài dự thi:

– Học sinh và giáo viên tham gia thi trực tuyến bằng cách trả lời trực tiếp câu hỏi trắc nghiệm và dính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang Web: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn

Bước 1: Truy cập trang Web: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn

*

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Bấm chọn

*

*

Lựa chọn đối tượng dự thi:

Đối với Giáo viên chọn mục

*

Đối với học sinh chọn mục

*

Bước 3: Cập nhật thông tin theo yêu cầu (Lưu ý mục có đánh dấu * là bắt buộc và điền đầy đủ dấu).

Đối với giáo viên

*

Đối với học sinh

*

Bước 4: Bấm

*

và tích vào phương án lựa chọn đúng.

Xem thêm: Bài Tập Kết Thúc Học Phần Kỹ Năng Tạo Lập Văn Bản Tiếng Việt

*

Hoàn thành 10 câu hỏi trắc nghiệm và bấm

*

 

*

Bước 4: Đính kèm bài tự luận (File gợi ý đã gửi qua email cá nhân)

*

Bấm

*

 và lựa chọn file đã chuẩn bị để tải lên (Lưu ý file dung lượng không quá 3M).

Viết một bình luận