Chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ được tạo nên dựa vào đâu?, nhanh nha mn chỉ cần tên

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenngocchi1208102

Chế độ đẳng cấp của người Ấn Độ được tạo ra dựa vào sự phân biệt về chủng tộc và màu da.

Lí thuyết SGK trang 36.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: phamnamhaihd4

chế độ đẳng cấp được hình thành từ sự xung đột chủng tộc (racial clash). Ông cho rằng chủng tộc Aryan “da sáng màu” đã vào tiểu lục địa Ấn Độ từ phía tây bắc và chinh phục chủng tộc Dravidian “da đen” bản địa.

@phamnamhaihd

xin ctlhn

Đọc thêm  Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Violet, Trọn Bộ Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Cả Năm

Viết một bình luận