Chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ do ai tạo nên?, nhanh nha chỉ cẦN TÊN THOI

Lời giải 1:

Họ tên người giải: minhduc0111108

@Mem gửi bạn

Cho hay nhất ah

Chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ do ai tạo nên?

Trả lời : Ấn độ giáo (A-ri-a ) ( Áp bức người dân ) ( Tín ngưỡng tôn giáo )

Lời giải 2:

Họ tên người giải: namkhanh101020106

Chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ do ai tạo nên?

Trả lời :  Do Ấn độ giáo 

Đọc thêm  trắc nghiệm quản trị học có đáp án

Viết một bình luận