câu hỏi trắc nghiệm word 2010 có đáp án

Tổng hợp hơn 650 câu hỏi trắc nghiệm Word có đáp án đầy đủ nhằm giúp ôn thi tốt tin học B quốc gia 2020. Để ôn tập hiệu quả các bạn có thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời các câu hỏi và xem lại đáp án và lời giải chi tiết. Sau đó các bạn hãy chọn tạo ra đề ngẫu nhiên để kiểm tra lại kiến thức đã ôn.

Đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm word 2010 có đáp án

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10 Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16

Xem thêm: Cách Trình Bày Slide Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp, Cách Trình Bày Slide Đồ Án Tốt Nghiệp

Câu 1:

 Trong Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:

A. File – Save

B. File – Save As

C.  Window – Save

D. Window – Save As

Câu 2:

Trong Word, để mở một tài liệu đã được soạn thảo thì:

A. Chọn menu lệnh Edit – Open

B. Chọn menu lệnh File – Open

C. Cả A và B đều đúng

D.  Cả A và B đều sai

Xem thêm: Mẫu Phiếu Ship Hàng Hóa – Top 6 Mẫu Phiếu Giao Hàng Mới Nhất

Câu 3:

Tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản (Ví dụ đề thi Word này):

A. Shift+Home

B. Atl+Home

C. Ctrl+HomeA

D. Ctrl+Alt+Home

Câu 4:

Trong Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:

A. Portrait

B. Right

C. Left

D. Landscape

Câu 5:

Trong Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện:

A. File – Close

B. File – Exit

C.  File – New

D. File – Save

Câu 6:

Trong Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

A. View – Symbol

B. Format – Symbol

C. Tools – Symbol

D. Insert – Symbol

Câu 7:

Trong Word, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:

A.  Edit – AutoCorrect Options…

B. Window – AutoCorrect Options…

C. View – AutoCorrect Options…

D. Tools – AutoCorrect Options…

Câu 8:

Nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter

B. Bấm phím Enter

C.  Bấm tổ hợp phím Shift – Enter

D. Word tự động, không cần bấm phím

Câu 9:

 Nếu khi kết thúc 1 đoạn văn mà ta muốn sang 1 trang mới thì:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter

B. Bấm phím Enter

C. Bấm tổ hợp phím Shift – Enter

D. Bấm tổ hợp phím Alt – Enter

Câu 10:

Để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:

A. Tools – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

B. File – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

C. Format – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

D. View – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

Câu 11:

Muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím:

A. ESC

B.  Ctrl

C. CapsLock

D. Tab

Câu 12:

Muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:

A. Insert – Page Numbers

B. View – Page Numbers

C. Tools – Page Numbers

D. Format – Page Numbers

Câu 13:

Muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện:

A. Insert – New

B. View – New

C. File – New

D. Edit – New

Câu 14:

Muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – A

C. Nháy chuột vào từ cần chọn

D. Bấm phím Enter

Câu 15:

Để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn:

A.  Edit – Print Preview

B. Format – Print Preview

C. View – Print Preview

D. File – Print Preview

Câu 16:

Muốn định dạng ký tự, ta thực hiện:

A. Format – Font

B. Format – Paragraph

C. Cả 2 câu trên đều đúng

D. Cả 2 câu trên đều sai

Câu 17:

Để in văn bản ra giấy:

A. Chọn menu lệnh File – Print

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – P

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 18:

Tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản:

A. Shift + End

B. Alt + End

C. Ctrl + End

D. Ctrl + Alt + End

Câu 19:

Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:

A. Xuống hàng chưa kết thúc Paragrahp

B. Xuống một trang màn hình

C.  Nhập dữ liệu theo hàng dọc

D. Tất cả đều sai

Câu 20:

 Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoài việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:

A. Ctrl + Shift + D

B. Ctrl + Shift + W

C.  Ctrl + Shift + A

D. Ctrl + Shift + K

Câu 21:

 Kích chuột phải trong Word có nghĩa là:

A. Xoá đối tượng

B. Mở một menu tắt chứa các lệnh tác dụng lên đối tượng

C. Chọn đối tượng

D. Không làm gì cả

Câu 22:

Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

A. Mở một hồ sơ mới

B. Đóng hồ sơ đang mở

C. Mở một hồ sơ đã có

D. Lưu hồ sơ vào đĩa

Câu 23:

 Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:

A. Ctrl + Z

B. Ctrl + X

C. Ctrl + V

D. Ctrl + T

Câu 24:

Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:

A. Ctrl + A

B. Alt + A

C. Alt + F

D. Ctrl + F

Câu 25:

Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + H là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Chức năng thay thế trong soạn thảo

C. Định dạng chữ hoa

D. Lưu tệp văn bản vào đĩa

Viết một bình luận