Câu Hỏi Trắc Nghiệm Powerpoint 2007, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Ms

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ IT (informatics Technogoly Tests – IT Tests) pptx 1,124 13

Đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm powerpoint 2007

Soạn thảo các câu hỏi trắc nghiệm về di truyền học chọn giống thực vật dùng trong các trường Đại học Sư phạm
Soạn thảo các câu hỏi trắc nghiệm về di truyền học chọn giống thực vật dùng trong các trường Đại học Sư phạm 646 0

Xem thêm: đề thi toán học kì 1 lớp 4

Soạn thảo các câu hỏi trắc nghiệm về di truyền học chọn giống thực vật dùng trong các trường đại học sư phạm
Soạn thảo các câu hỏi trắc nghiệm về di truyền học chọn giống thực vật dùng trong các trường đại học sư phạm 564 0

Xem thêm: Lịch Học Bù Iuh – Thông Báo Lịch Học Bù Đọc 2

Câu hỏi trắc nghiệm về thực hành powerpoint CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM MS – POWERPOINT Câu 1: PowerPoint có thể làm những gì? A. Tạo các bài trình diễn trên màn hình B. In các overhead màu hoặc trắng đen C. Tạo các handout cho khách dự hội thảo D. Tất cả các phương án trên. Câu 2: Để khởi động Powerpoint, ta thực hiện: A. Start All Program Microsoft Office Microsoft Powerpoint B. Start All Program Accessories Microsoft Powerpoint C. Kích đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Powerpoint D. Câu A và D đều đúng Câu 3: Trong Powerpoint có thể tạo một bản trình diễn mới từ: A. Sử dụng một trình diễn trống (Use Blank) B. Sử dụng một trình diễn có sẵn (Design Template) C. Sử dụng một trình dựa trên một trình diễn có sẵn D. Tất cả các phương án trên. Câu 4: Mỗi trang trình diễn trong PowerPoint được gọi là: A. Một Document B. Một Slide C. Một File D. Tất cả các câu trên đều sai. Câu 5: PowerPoint có các chế độ hiển thị nào: A. Normal View B. Slide sorter view C. Slide show view D. Không có chế độ nào nêu trên Câu 6: Trong PowerPoint khi dùng chế độ hiển thị outline pane thì: A. Hiển thị bài trình diễn dưới dạng văn bản không có các hình ảnh. B. Giúp ích cho việc nhập, hiệu chỉnh và tổ chức văn bản một cách nhanh chóng. C. Kéo và thả các slide hoặc các nút đầu dòng để sắp xếp lại các đoạn văn bản (dàn bài). D. Tất cả các phương án trên. Câu 7: Trong PowerPoint khi dùng chế độ hiển thị Slide Sorter View thì: 1 A. Chế độ này hiển thị tất cả các slide trong bài trình diễn dưới dạng các hình nhỏ. B. Bài trình diễn sẽ chiếu ở chế độ toàn màn hình với các hiệu ứng hoạt hình và các phép biến đổi sinh động. C. Để xem trước và diễn tập bài trình diễn trước khi trình chiếu. D. Tất cả các phương án trên đều đúng Câu 8: Trong PowerPoint khi dùng chế độ hiển thị Slide Show View thì: A. Được sử dụng để trình chiếu bài trình diễn lúc báo cáo trước khách dự hội thảo. B. Để xem trước và diễn tập bài trình diễn trước khi trình chiếu. C. Bài trình diễn sẽ chiếu ở chế độ toàn màn hình với các hiệu ứng hoạt hình và các phép biến đổi sinh động. D. Tất cả các phương án trên. Câu 9: Trong Powerpoint, muốn xoá 1 slide, ta dùng lệnh nào sau đây: A. Edit Delete Slide B. File Delete Slide C. Câu A và B đều đúng D. Câu A và C đều sai Câu 10: Trong Powerpoint để có thêm một Slide lên tệp trình diễn đang mở, ta làm như sau: A. Kích Insert sau đó chọn New Slide B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + M C. Chọn một mẫu Slide sau đó bấm Enter D. Các câu trên đều đúng Câu 11: Trong Powerpoint muốn đánh số cho từng Slide, ta dùng lệnh nào sau đây: A. Insert + Bullets and Numbering B. Insert + Slide Number C. Format + Bullets and Numbering D. Các câu trên đều sai Câu 12: Trong Powerpoint, muốn tạo một sơ đồ tổ chức, ta dùng lệnh hay thao tác nào sau đây: A. Insert + Picture Organization Chart B. Chọn Slide Organization Chart 2 C. Các câu A và B đều đúng D. Các câu A và B đều sai Câu 13: Trong Powerpoint muốn chèn một đoạn âm thanh vào Slide, ta dùng lệnh hay tổ hợp phím nào sau đây: A. Insert Object B. Insert Component C. Insert Diagram D. Insert Comment Câu 14: Trong Powerpoint muốn chèn các Slide từ 1 tập tin khác vào tập tin đang mở, ta dùng lệnh hay thao tác nào sau đây: A. Insert Slides from Files B. File Import C. Insert Duplicate Slide D. Insert New Slide Câu 15: Trong Powerpoint muốn chèn một công thức toán học vào Slide, ta dùng lệnh hay tổ hợp phím nào sau đây: A. Insert Object B. Insert Component C. Insert Diagram D. Insert Equation 3.0 Câu16 : Trong Powerpoint muốn chèn một table vào Slide, ta dùng lệnh gì hay tổ hợp phím nào sau đây: A. Table Insert Table B. Insert Table C. Câu A và B đều sai D. Câu A và B đều đúng Câu 17: Trong Powerpoint muốn thêm các Header và Footer vào các slide ta thực hiện: A. Insert Header and Footer B. View Header and Footer C. View Notes Page D. Các câu trên đều sai 3 Câu 18: Trong Powerpoint muốn thêm một Slide mới giống với một Slide đã tạo, ta dùng lệnh hay thao tác nào: A. Insert New Slide B. File New Slide C. Insert Duplicate Slide D. Insert Duplicate Câu 19: Trong Powerpoint muốn đánh dấu hay số đầu đoạn, ta dùng lệnh nào sau đây: A. Format Bullets and Numbering B. Format Border and Shading C. Insert Bullets and Numbering D. Insert Slide Number Câu 20: Trong Powerpoint muốn chèn một ký hiệu vào Slide ta dùng lệnh nào sau đây: A. Insert Diagram B. Insert Component C. Insert Comment D. Insert Symbol Câu 21: Trong Powerpoint muốn thêm một Slide mới ta dùng lệnh nào sau đây: A. Insert New Slide B. File New C. Insert Dupplicate Slide D. Các câu trên đều sai Câu 22: Ngoài việc tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide ta có thể tạo hiệu ứng xuất hiện của từng Slide bằng lệnh: A. Slide Show Action Button B. Slide Show Slide Transition C. Câu A và B đều đúng D. Câu A và B đều sai Câu 23: Trong Powerpoint muốn tô nền cho từng Slide, ta dùng lệnh nào hay thao tác nào sau đây: A. Format Background 4 B. Kích biểu tượng Fill Color C. Câu A và B đều đúng D. Câu A và B đều sai Câu 24: Trong Powerpoint muốn tạo một hiệu ứng cho các đối tượng trong 1 slide, ta dùng lệnh lệnh nào sau đây: A. Kích nút Custom Animation B. Slide Show Custom Animation C. Câu A và B đều đúng D. Câu A và B đều sai Câu 25: Trong Powerpoint muốn sắp xếp các slide ta dùng lệnh nào sau đây: A. Insert New Slide B. File New C. View Slide Sorter D. Các câu trên đều sai Câu 26: Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide, thực hiện : A. Slide Show Custom Shows, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn. B. Slide Show Slide Transition, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn C. Slide Show Custom Animation, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn D. Tất cả các phương án trên đều sai Câu 27: Nêu cách tạo tiêu đề phía dưới (Footer) cho các slide? Câu 28: Nêu các bước làm để có thể chèn ảnh từ ClipArt có sẵn trên đĩa lên slide? Câu 29: Nêu các bước cần thiết để có thể chèn một siêu liên kết tới một tệp trình diễn khác? Câu 30: Trong Powerpoint khi cần dùng các ký hiệu toán học như căn số, phân số, dấu tích phân, dấu góc, các phép toán so sánh, các ký hiệu đặc biệt…, thực hiện như sau: A. Insert + Object + Microsoft Equation 3.0 B. Format + Object + Microsoft Equation 3.0 C. Cả A và B đều đúng 5 D. Cả A và B đều sai Câu 31: Trong Powerpoint để định dạng một trang in, ta thực hiện: A. File Page Setup B. File Print C. File Print Preview D. Các câu trên đều sai Câu 32: Để in nội dung các slide ra máy in, ta thực hiện lệnh in bằng cách: A. Kích chọn File Print B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + P C. Kích chọn Insert Print D. Câu A và B đều đúng Câu 33: Muốn in 6 slides trên một khổ giấy A4 nằm ngang, phải thiết lập các hộp thoại Page setup và Print Setup như thế nào? Câu 34: Có mấy cách để xoá bỏ một slide ra khỏi tệp trình diễn? Hãy nêu từng bước làm trong mỗi cách đó? Câu 35: Nêu các bước cần thiết để có thể hoán đổi vị trí giữa 2 slide với nhau? Câu 36: Khi đang trình diễn, có thể dừng lại và dùng chuột vẽ một số hình minh hoạ trên màn hình trình diễn được không? Nếu được, hãy nêu cách làm? Câu 37: Nêu cách thiết lập khoảng thời gian tự động trình diễn giữa các slide (ví dụ sau 10giây)/ Câu 38: Trong Powerpoint để sử dụng những Slide đã định dạng sẵn ta thực hiện: A. Kích chọn File New From Design Template B. Kích chọn File New From Existing Presentation C. Kích chọn File New From AutoContent wizard D. Kích chọn File New Photo album Câu 39: Nêu những lợi ích của việc sử dụng các Template? Câu 40: Để thiết lập một Slide Master, ta thực hiện: A. File + Master + Slide Master B. View + Master + Slide Master C. View + Master + Handout Master D. View + Master + Notes Master 6 Câu 41: Thế nào là Slide Master? Câu 42: Phân biệt sự giống và khác nhau giữa một Template với Slide Master? Câu 43: Trong Powerpoint để muốn thêm một hiệu ứng nhạc hay âm thanh, ta thực hiện: A. Insert Movies and sounds B. Insert Diagram C. Insert Object D. Câu B và C đều sai Câu 44: Trong Powerpoint để tạo hyperlink ta chọn text hay đối tượng mà ta muốn tạo hyperlink sau đó thực hiện: A. Insert Hyperlink B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + K C. Insert Object D. Câu A và B đều đúng Câu 45: Trong Powerpoint để chèn một nút hành động trên một Slide ta thực hiện: A. Slide Show Custom Shows B. Slide Show Action Buttons C. Câu A và B đều đúng D. Câu A và B đều sai Câu 46: Trong Powerpoint để bắt đầu trình diễn một Slide Show ta thực hiện: A. Slide Show + Setup Show B. Slide Show + View Show C. Nhấn F5 trên bàn phím D. Câu B và C đều đúng 7 CÂU HỎI THỰC HÀNH Câu 1: Nêu cách thiết lập khoảng thời gian tự động trình diễn giữa các slide (ví dụ sau 10giây) Câu 2: Xây dựng một tệp trình diễn khoảng 06 slides để giới thiệu về Kiểm toán Nhà nước – nơi mà bạn đang làm việc. Câu 3: Xây dựng tệp trình diễn khoảng 5 slides để giới thiệu những tính năng nổi bật của phần mềm MS Powerpoint 2003. Câu 4: Để chuẩn bị cho một buổi trao đổi về kinh nghiệm kiểm toán hãy xây dựng tệp trình diễn khoảng từ 5-8 slides để trình bày tóm tắt các bước của quy trình kiểm toán doanh nghiệp Câu 5: Giả sử bạn đang có một ý tưởng trong công việc nghiên cứu và học tập của mình. Hãy xây dựng một tệp trình diễn để giới thiệu ý tưởng của bạn trước mọi người. Câu 6: Hãy nêu tên một số mẫu Template mà bạn ưa thích. Hãy sử dụng một trong số chúng để tạo một tệp trình diễn hướng dẫn mọi người cách sử dụng Slide master? Câu 7: Sử dụng một mẫu Template phù hợp để xây dựng một tệp trình diễn (khoảng 5 slides) để nói về những sở thích của bạn. Câu 8: Sử dụng một mẫu Template (như hình dưới) để xây dựng một tệp trình diễn (khoảng 5 slides) để nói về KTNN trong đó sử dụng các định dạng như sau: Font: Time New Roman (không dấu) Cỡ chữ tiêu đề: 36 Cỡ chữ vùng soạn thảo: 32. Color: Yellow Slide transition: Cover left- down Custom Animition: Entrance -> Ramdom Effect. Địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán Nhà nước là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Chức năng của Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán Nhà nước có chức năng kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động đối với cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 8 Quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán Hệ thống tổ chức của Kiểm toán Nhà nước Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước. Câu 9 : Tạo một tệp gồm 3 slides (có nội dung bất kỳ) có thiết lập bảng, hyperlink, các hiệu ứng trình diễn… Câu 10: 1. Gõ nội dung sau đây bằng phần mềm Powerpoint, đặt tên là Baithuchanh1.PPT sau đó đặt vào thư mục My Documents? 2. Tạo các hiệu ứng sau: – Chèn hình tuỳ ý vào, cho hình xuất hiện đầu tiên từ phải qua – Tiêu đề (Giới thiệu sản phẩm) xuất hiện thứ 2 từ trên xuống – Bảng (Loại, Trọng lượng, Giá bán) xuất hiện thứ 3 từ trái qua 9 Câu 11: 1. Gõ nội dung sau đây bằng phần mềm Powerpoint, đặt tên là Baithuchanh2.PPT sau đó đặt vào thư mục My Documents? 2. Tạo các hiệu ứng sau: – Toàn bộ bảng tính xuất hiện từ phải sang trái – Dòng chữ =HLOOKUP(LEFT(A6,2),$B$2:$E$3,2,0) xuất hiện từng ký tự một. 10 . Slide Show ta thực hiện: A. Slide Show + Setup Show B. Slide Show + View Show C. Nhấn F5 trên bàn phím D. Câu B và C đều đúng 7 CÂU HỎI THỰC HÀNH Câu 1: Nêu. CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM MS – POWERPOINT Câu 1: PowerPoint có thể làm những gì? A. Tạo các bài trình diễn

Đọc thêm  Những Bài Hát Trong Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Lớp 5, Sách Âm Nhạc Lớp 5

Viết một bình luận