câu hỏi trắc nghiệm cơ sở văn hóa việt nam

Cơ sở văn hóa Việt Nam là môn học cung cấp cho các bạn những kiến thức đại cương về văn hóa và các yếu tố văn hoá Việt Nam trong quá trình phát triển mấy nghìn năm lịch sử. Nhằm giúp cho các bạn có thêm nhiều kiến thức phục vụ cho nhu cầu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi trắc nghiệm môn “Cơ sở văn hóa Việt Nam” dưới đây. Để ôn tập hiệu quả các bạn có thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời các câu hỏi và xem lại đáp án và lời giải chi tiết. Sau đó các bạn hãy chọn tạo đề ngẫu nhiên để kiểm tra lại kiến thức mình đã ôn tập nhé!

Đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm cơ sở văn hóa việt nam

500 câu
5339 lượt thi

Chọn hình thức trắc nghiệm (30 câu/30 phút)

Ôn tập từng phần

Xem thêm: Our World 1: Student”S Book With Online Practice, The Good Student Is More Than A Listener

Trộn đề tự động

Chọn phần

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10 Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14 Phần 15 Phần 16 Phần 17
Câu 1:

Cấu trúc của hệ thống văn hoá gồm:

A. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức đời sống tập thể, Văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên, Văn hóa tận dụng môi trường xã hội

B. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên, Văn hóa tận dụng môi trường xã hội

C. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

D. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa đối phó với môi trường tự nhiên, Văn hóa đối phó với môi trường xã hội

Câu 2:

Chức năng điều chỉnh xã hội tương ứng với đặc trưng nào của văn hóa?

A. Tính lịch sử

B. Tính giá trị

C. Tính nhân sinh

D. Tính hệ thống

Xem thêm: Download Sách Tiếng Anh Lớp 1 Rất Cần Thiết Cho Trẻ Trong Học Tiếng Anh

Câu 3:

Đặc trưng nào cho phép phân biệt văn hóa như một hiện tượng xã hội do con người tạo ra với các giá trị tự nhiên do thiên nhiên tạo ra?

A. Tính lịch sử

B. Tính giá trị

C. Tính nhân sinh

D. Tính hệ thống

Câu 4:

Nói văn hóa “là một thứ gien xã hội di truyền phẩm chất con người lại cho các thế hệ mai sau” là muốn nhấn mạnh đến chức năng nào của văn hóa?

A. Chức năng tổ chức

B. Chức năng điều chỉnh xã hội

C. Chức năng giao tiếp

D. Chức năng giáo dục

Câu 5:

Chức năng nào của văn hóa giúp xã hội định hướng các chuẩn mực và làm động lực cho sự phát triển?

A. Chức năng tổ chức

B. Chức năng điều chỉnh xã hội

C. Chức năng giao tiếp

D. Chức năng giáo dục

Câu 6:

Văn minh là khái niệm:

A. Thiên về giá trị tinh thần và chỉ trình độ phát triển

B. Thiên về giá trị tinh thần và có bề dày lịch sử

C. Thiên về giá trị vật chất và có bề dày lịch sử

D. Thiên về giá trị vật chất-kỹ thuật và chỉ trình độ phát triển

Câu 7:

Yếu tố nào sau đây mang tính quốc tế?

A. Văn hóa

B. Văn hiến

C. Văn minh

D. Văn vật

Câu 8:

Xét về tính giá trị, sự khác nhau giữa văn hóa và văn minh là:

A. Văn hóa gắn với phương Đông nông nghiệp, văn minh gắn với phương Tây đô thị

B. Văn minh chỉ trình độ phát triển còn văn hóa có bề dày lịch sử

C. Văn minh thiên về vật chất-kỹ thuật còn văn hóa thiên về vật chất lẫn tinh thần

D. Văn hóa mang tính dân tộc, văn minh mang tính quốc tế

Câu 9:

Các yếu tố văn hóa truyền thống lâu đời và tốt đẹp của dân tộc, thiên về giá trị tinh thần gọi là:

A. Văn hóaVăn vật

B. Văn vật

C. Văn minh

D. Văn hiến

Câu 10:

Tín ngưỡng, phong tục… là những yếu tố thuộc thành tố văn hóa nào?

A. Văn hóa nhận thức

B. Văn hóa nhận thức

C. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên

D. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

Câu 11:

Văn hóa giao tiếp là yếu tố thuộc thành tố văn hóa nào?

A. Văn hóa nhận thức

B. Văn hóa tổ chức cộng đồng

C. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên

D. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

Câu 12:

Theo GS.Trần Ngọc Thêm, ăn, mặc, ở, đi lại là những yếu tố thuộc thành tố văn hóa nào?

A. Văn hóa nhận thức

B. Văn hóa tổ chức cộng đồng

C. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên

D. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

Câu 13:

Vùng nông nghiệp Đông Nam Á được nhiều học giả phương Tây gọi là:

A. Xứ sở mẫu hệ

B. Xứ sở phụ hệ

C. Cả hai ý trên đều đúng

D. Cả hai ý trên đều sai

Câu 14:

Sự đa dạng của môi trường tự nhiên và sự đa dạng của các tộc người trong thành phần dân tộc đã tạo nên đặc điểm gì của văn hóa Việt Nam?

A. Mỗi vùng văn hóa có một bản sắc riêng, có tính thống nhất trong sự đa dạng

B. Bản sắc chung của văn hóa

C. Sự tương đồng giữa các vùng văn hóa

D. Sự khác biệt giữa các vùng văn hóa

Câu 15:

Trong lối nhận thức, tư duy, loại hình văn hoá gốc nông nghiệp có đặc điểm:

A. Tư duy thiên về phân tích và trọng yếu tố; cách nhìn thiên về chủ quan, cảm tính và kinh nghiệm

B. Tư duy thiên về tổng hợp và biện chứng; cách nhìn thiên về chủ quan, cảm tính và kinh nghiệm

C. Tư duy thiên về tổng hợp và trọng yếu tố; cách nhìn thiên về chủ quan, lý tính và kinh nghiệm

D. Tư duy thiên về tổng hợp và biện chứng; cách nhìn thiên về khách quan, cảm tính và thực nghiệm

Câu 16:

Trong sự giao lưu rộng rãi với các nền văn hóa Đông Tây, văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn hóa nào?

A. Trung Hoa

B. Ấn Độ

C. Pháp

D. Mỹ

Câu 17:

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp?

A. Con người luôn có tham vọng chinh phục tự nhiên

B. Con người ưa sống theo nguyên tắc trọng tình

C. Lối sống linh hoạt, luôn biến báo cho thích hợp với hoàn cảnh

D. Con người có ý thức tôn trọng và ước vọng sống hòa hợp với tự nhiên

Câu 18:

Lối ứng xử năng động và linh hoạt giúp người Việt thích nghi cao với mọi tình huống, nhưng đồng thời cũng mang lại thói xấu là:

A. Thói đố kỵ cào bằng

B. Thói dựa dẫm, ỷ lại

C. Thói tùy tiện

D. Thói bè phái

Câu 19:

Nhóm cư dân Bách Việt là khối tộc người thuộc nhóm:

A. Austroasiatic

B. Australoid

C. Austronésien

D. Mongoloid

Câu 20:

Người Việt (Kinh) tách ra từ khối Việt-Mường chung vào khoảng thời gian: 

A. 2000 năm trước Công nguyên

B. 1000 năm trước Công nguyên 

C. Đầu thời kỳ Bắc thuộc (thế kỷ I-II)

D. Cuối thời kỳ Bắc thuộc (thế kỷ VII-VIII)

Câu 21:

Đặc trưng văn hóa của vùng văn hóa Tây Bắc là:

A. Nghệ thuật trang trí tinh tế trên trang phục, chăn màn…

B. Lễ hội lồng tồng

C. Văn hóa cồng chiêng

D. Những trường ca (khan, k‟ămon) nổi tiếng

Câu 22:

Đặc trưng văn hóa của vùng văn hóa Việt Bắc là:

A. Nghệ thuật trang trí tinh tế trên trang phục, chăn màn…

B. Lễ hội lồng tồng

C. Văn hóa cồng chiêng

D. Những trường ca (khan, k‟ămon) nổi tiếng

Câu 23:

Trong hệ thống các vùng văn hóa, vùng sớm có sự tiếp cận và đi đầu trong quá trình giao lưu hội nhập với văn hóa phương Tây là:

A. Vùng văn hóa Trung Bộ

B. Vùng văn hóa Bắc Bộ

C. Vùng văn hóa Nam bộ

D. Vùng văn hóa Việt Bắc

Câu 24:

Vùng văn hóa nào lưu giữ được truyền thống văn hóa bản địa đậm nét, gần gũi với văn hóa Đông Sơn nhất?

A. Vùng văn hóa Việt Bắc 

B. Vùng văn hóa Tây Bắc

C. Vùng văn hóa Bắc Bộ

D. Vùng văn hóa Tây Nguyên

Câu 25:

Vùng văn hóa nào có truyền thống lâu đời và là cái nôi hình thành văn hóa, văn minh của dân tộc Việt?

A. Vùng văn hóa Trung Bộ

B. Vùng văn hóa Bắc Bộ

C. Vùng văn hóa Nam bộ

D. Vùng văn hóa Việt Bắc

Câu 26:

Làng Đông Sơn – chiếc nôi của nền văn minh Đông Sơn trong lịch sử thuộc khu vực văn hóa nào sau đây?

A.  Tây Bắc

B. Việt Bắc

C. Bắc Bộ

D. Đông Bắc

Câu 27:

Nền văn hóa nào đóng vai trò quyết định trong việc xác lập nên bản sắc văn hóa Việt?

A. Văn hóa Sơn Vi

B. Văn hóa Hòa Bình

C. Văn hóa Đông Sơn

D.  Văn hóa Sa Huỳnh

Câu 28:

Theo GS.Trần Ngọc Thêm, tiến trình văn hóa Việt Nam có thể chia thành:

A. 3 lớp – 6 giai đoạn văn hóa

B. 3 lớp – 3 giai doạn văn hóa

C. 4 lớp – 6 giai đoạn văn hóa

D. 6 lớp – 3 giai đoạn văn hóa

Câu 29:

Thời kỳ 938-1858 ứng với giai đoạn nào trong tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam?

A. Giai đọan văn hoá tiền sử

B. Giai đoạn văn hóa Văn Lang- Âu Lạc

C. Giai đoạn văn hóa thời kỳ Bắc thuộc

D. Giai đoạn văn hóa Đại Việt

Câu 30:

Thời kỳ 179TCN- 938 ứng với giai đoạn nào trong tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam?

A. Giai đọan văn hoá tiền sử

B. Giai đoạn văn hóa Văn Lang- Âu Lạc

C. Giai đoạn văn hóa thời kỳ Bắc thuộc

D. Giai đoạn văn hóa Đại Việt

Viết một bình luận