Câu Hỏi Thi Tuyển Viên Chức Ngành Giáo Dục Tỉnh Long An, Bộ Câu Hỏi Phỏng Vấn Thi Tuyển Viên Chức Giáo Dục

bocdau.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Long An năm 2020.

Đang xem: Câu hỏi thi tuyển viên chức ngành giáo dục

Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Long An năm 2020 được biên soạn theo  Thông báo số: 4132/TB-SGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

1. Phần thi chung cho tất cả các thí sinh

a) Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Tài liệu kiến thức chung thi giáo viên tỉnh Long An năm 2020

c) Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Liên hệ email kesitinh355
gmail.com hoặc Zalo 0935634572
để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Long An năm 2020 – Dành cho tất cả các thí sinh với 364 câu trắc nghiệm có đáp án.

2. Phần thi riêng đối với thí sinh

2.1. Vị trí dự tuyển giáo viên

Liên hệ email kesitinh355
gmail.com hoặc Zalo 0935634572
để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Long An năm 2020 – Dành cho thí sinh dự tuyển giáo viên với 540 câu trắc nghiệm có đáp án.

2.2. Vị trí dự tuyển nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 2.3. Vị trí dự tuyển nhân viên văn thư

2.4. Vị trí dự tuyển nhân viên thư viện

a) Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019

2.5.

Xem thêm: Ebook Pehal The Start Pdf Free, Ebook Pehal The Start

Vị trí dự tuyển nhân viên kế toán

a) Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Long An năm 2020:

Câu 1. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo phải đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp nào?

a) đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc

b) đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và tự ý bỏ việc

c) bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

d) bị sa thải

Đáp án A

Câu 2. Nền giáo dục Việt Nam là?

a) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

b) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam.

c) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, quốc tế, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

Đáp án A

Câu 3.  Theo trình độ đào tạo, viên chức được phân loại như thế nào?

a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo giáo sự; tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng

Đáp án B

Câu 4. Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?

a) Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

b) Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

c) Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

Đáp án C

Câu 5. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ ?

a) để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên

b) để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Xem thêm: Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Trong Phát Triển Nhận Thức, Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung

c) để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355
gmail.com hoặc Zalo 0935634572
để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Long An năm 2020 (Lưu ý: Phần chung cho các thí sinh và phần riêng Vị trí dự tuyển giáo viên thì đủ văn bản; các phần riêng còn lại không có)

Viết một bình luận