Câu hỏi là: Dựa vào lược đồ 13.4, em hãy mô tả con đường giao thương chính từ Ấn Độ và từ Trung Quốc đến Đông Nam Á.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thuytrang180820099

– Con đường giao thương chính từ Ấn Độ sang Đông Nam Á: chủ yếu được thực hiện bằng đường biển, bắt đầu từ cảng thị Ma-man-la-pu-ram (Ấn Độ) tới các cảng thị khác của các nước Đông Nam Á như: cảng thị Cra (Vương quốc Đốn Tốn); cảng thị Óc Eo (Vương quốc Phù Nam); cảng thị của vương quốc Ka-lin-ga.

– Con đường giao thương chính từ Ấn Độ sang Đông Nam Á: chủ yếu được thực hiện bằng đường biển, từ cảng Tuyền Châu (của Trung Quốc) tới các cảng thị của Vương quốc Champa và Vương quốc Ka-lin-ga

#thuytrang18082009

CHÚC BẠN HỌC TỐT^^

Lời giải 2:

Họ tên người giải: 1357938964

Con đường giao thương chính từ Ấn Độ đến các nước Đông Nam Á : 

Con đường giao thương chủ yếu được thực hiện bằng đường biển và đi qua eo biển Ben-gan

+) Từ vịnh biển Ran-gam đến Ma-ha-ba-li-bu-ram

+) Từ cảng biển Óc-eo đến cảng Kra đến cảng Ma-ha-ba-li-bu-ram

+) Từ Ka-li-ga đi qua eo biển Ma-lac-ca đến Ma-ha-ba-li-bu-ram

Con đường giao thương chính từ Trung Quốc  đến các nước Đông Nam Á : 

+) Từ cảng biển Tuyền Châu đi qua biển Đông đến cảng Chăm-pa. Từ cảng Chăm-pa đi qua biển Đông đến cảng Ka-li-ga.

+)  Từ cảng biến Ka-li-ga hàng hóa được chuyển đến Ma-ha-ba-li-bu-ram qua eo biển Ma-lac-ca.

@minhhoang

#hoidap247

Đọc thêm  Cách Chơi Left 4 Dead 2 Offline Và Online Miễn Phí, Play Versus Mode In Offline

Viết một bình luận