Câu hỏi : Chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới phát triển theo những xu thế nào? Tại sao nói “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest7

`+` Các xu thế : 

`-` Một là xu thế hòa hoãn hòa dịu trong quan hệ quốc tế

`-` Hai là sự tan rã của trậ tự hai cực I-an-ta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới , đa cực nhiều trung tâm

`-` Ba là , từ sau chiến tranh lạnh và dưới tác động to lớn của cuộc cách mạng KH-KT , hầu hết các nước đã điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm

`-` Bốn là tuy hòa bình thế giới đang được củng cố , nhưng từ đầu những năm `90` của thế kỉ `XX`  ở nhiều khu vực lại xảy ra những xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái ( như ở Liên bang Namt Tư cũ , châu Phi và một số nước ở Trung Á ….)

`+` nói “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI vì : 

`-` thời cơ :

`+` Các nước có cơ hội thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển đất nước

`+` tăng cường hợp tác , tham gia liên minh kinh tế

`+` tiếp thu được những thành tựu khoa học kĩ thuật tiến bộ trên thế giới 

`-` Thách thức :  

`+` Không đồng đều về kinh tế , trình độ dân trí và chất lượng sống khác nhau 

Đọc thêm  Bộ Đề Thi Violympic Toán Lớp 1, Luyện Thi Violympic

`+` sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường thế giới 

`+` việc giữ gìn và bảo vệ bản sắc dân tộc . 

`#Harryisthebest`

`@Nocopy`

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diepcongdanh958

ác xu thế phát triển của thế giới sau “chiến tranh lạnh”?

-Tháng 12 – 1989, Mĩ và Liên Xô cùng nhau tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”. Từ đó tình hình thế giới có nhiều chuyển biến và diễn ra theo các xu thế như sau:

+ Một là, xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

+ Hai là, sự tan rã của Trật tự hai cực Ianta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.

+ Ba là, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

+ Bốn là, tuy hòa bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến.

Nói: “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc vì:

* Thời cơ:

– Các nước có điều kiện để hội nhập vào nền kinh tế của thế giới và khu vực, có điều kiện rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

* Thách thức:

– Nếu không chớp thời cơ để phát triển sẽ tụt hậu, hội nhập sẽ hòa tan.

Đọc thêm  Các Giờ Kinh Phụng Vụ Pdf - Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

– Hội nhập với thế giới nhưng các nước cần giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

Viết một bình luận