Câu 9:Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất là :, A.Phi nghĩa thuộc về khối Liên minh, B.Phi nghĩa thuộc về khối Hiệp ước, C.Chiến tranh đế quốc ,xâm lược,phi nghĩa, D.Chính nghĩa thuộc về các

Lời giải 1:

Họ tên người giải: FoxK159

Câu 9:Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất là :

A.Phi nghĩa thuộc về khối Liên minh

B.Phi nghĩa thuộc về khối Hiệp ước

C.Chiến tranh đế quốc ,xâm lược,phi nghĩa

D.Chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa

Giải thích:

=>Đây là cuộc chiến tranh do các nước đế quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Đức,… khởi xướng và tham gia với mục đích phân chia lại thế giới, tranh giành quyền lực với nhau. Cuộc chiến tranh đã gây ra những hậu quả nặng nền cho nhân dân nhân loại.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tuyet2k86

Cậu cho mik câu trả lời hay nhất nha 

Đáp là c

 Đây là cuộc chiến tranh do các nước đế quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Đức,… khởi xướng và tham gia với mục đích phân chia lại thế giới, tranh giành quyền lực với nhau. Cuộc chiến tranh đã gây ra những hậu quả nặng nền cho nhân loại

Đọc thêm  doc truyen hoang cung tap 5

Viết một bình luận