Câu 7:Thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á là:, A.Việt Nam,Lào,Inđô, B.Việt Nam ,Lào ,Campu, C.Việt Nam,Miến Điện,Mã Lai, D.Việt Nam,Phi-líp,Bru-nây

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thienanvstanjiro3

Trả lời

Câu B

Vì Pháp đã có thuộc địa ở VN, Cam-pu-chia, Lào

Lời giải 2:

Họ tên người giải: QuangDung2k93

Thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á là Việt Nam ,Lào ,Campuchia

`->`  Chọn `B`

#$QuangDung09$

Đọc thêm  Bản kiểm điểm đảng viên năm 2016 - nslide

Viết một bình luận