Câu 7, Chỉ trong vòng 14 tháng thập niên 70 của thế kỉ XX đồng đô la Mĩ bị phá giá: , , (Chỉ được chọn 1 đáp án), A., 2 lần, B., 4 lần, C., 5 lần, D., 3 lần, Câu 8, Sau chiến tranh thế giới thứ ha

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thaohoinm9

# Cà Dốt

Câu 7: Chỉ trong vòng 14 tháng thập niên 70 của thế kỉ XX đồng đô la Mĩ bị phá giá:

⇒ Chọn B. 4 lần

Câu 8: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ có lực lượng quân sự như thế nào?

⇒ Chọn D. Đứng thứ hai sau Đức

Câu 9: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với sự tăng trưởng “thần kì” nền kinh tế Nhật Bản vươn lên:

⇒ Chọn A. Đứng đầu thế giới

Câu 10: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, lần đầu tiên trong lịch sử của mình Nhật Bản bị:

⇒ Chọn A. Quân đội nước ngoài chiếm đóng.

~~~ Học tốt nhá!~~~

Lời giải 2:

Họ tên người giải: manhcuongn3459

Câu 7
 Chỉ trong vòng 14 tháng thập niên 70 của thế kỉ XX đồng đô la Mĩ bị phá giá: 
 
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A.
2 lần
B.
4 lần
C.
5 lần
D.
3 lần
Câu 8
 Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ có lực lượng quân sự như thế nào?
 
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A.
Đứng thứ hai sau Anh.
B.
Mạnh nhất thế giới tư bản.
C.
Đứng thứ hai sau Pháp.
D.
Đứng thứ hai sau Đức.
Câu 9
 Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với sự tăng trưởng “thần kì” nền kinh tế Nhật Bản vươn lên:
 
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A.
Đứng đầu thế giới
B.
Đứng thứ ba thế giới
C.
Đứng thứ hai thế giới
D.
Đứng thứ tư thế giới
Câu 10Đánh dấu 
 Sau chiến tranh thế giới thứ hai, lần đầu tiên trong lịch sử của mình Nhật Bản bị:
 
(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A.
Quân đội nước ngoài chiếm đóng.
B.
Tàn phá nặng nề.
C.
Lạm phát nặng nề.
D.
Các nước đế quốc bao vây kinh tế.

Đọc thêm  Bài Mẫu Luận Văn Tốt Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ, Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Chọn Lọc

Viết một bình luận