câu 6: hãy nêu những khó khăn của nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945?(trả lời đấy đủ nhá ko chép như trên mạng)

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenngoclinh906104

– Tạo dựng niềm tin cho nhân dân về một chế độ xã hội mới mà ở đó tinh thần dân chủ và quyền công dân được xem trọng.

– Hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá, âm mưu lật đổ chính quyền của kẻ thù. Tránh cùng lúc phải đối diện với nhiều kẻ thù, có điều kiện tranh thủ hòa bình để tập hợp lực lượng, củng cố vững chắc nền tảng cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: quynh7anh8

 Những khó khăn của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám bao gồm: nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính, chính quyền còn non trẻ và giặc ngoại xâm, nội phản.

#quynh7anh

Đọc thêm  Mẫu Giấy Khen Vector, Download Mẫu Giấy Khen Học Sinh, Tải Mẫu Giấy Khen Học Sinh

Viết một bình luận