Câu 51: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga hình thành hai chính quyền song song tồn tại, đó là những chính quyền nào?, A. Chính phủ lâm thời tư sản và chín

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thanhbach92016

Câu 51: A. Chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền Xô viết.

Câu 52: D .Lật đổ chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế.

Câu 53:A. Để xóa bỏ cục diện hai chính quyền tồn tại song song.

Câu 54:D. Nhân dân lao động nắm chính quyền.

Câu 55: C. Kêu gọi nước ngoài đầu tư.

Câu 56:D. Cho tự do buôn bán, mở lại chợ.

Câu 57:C. Đất nước bị tàn phá nghiêm trọng, nước Nga phải khôi phục kinh tế.

Câu 58:C. Kinh tế suy sụp, khủng hoảng chính trị – xã hội.

Câu 59:D. lâm vào khủng hoảng.

Câu 60:D. nền dân chủ ở các nước đều sụp đổ, bọn phản động lên nắm quyền.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tiepthattha1tNvT7

Câu 51: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga hình thành hai chính quyền song song tồn tại, đó là những chính quyền nào?
A. Chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền Xô viết.
Câu 52: Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ gì?
D .Lật đổ chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế.
Câu 53: Năm 1917, sau khi tiến hành Cách mạng tháng Hai, vì sao nhân dân Nga lại tiếp tục thực hiện cuộc Cách mạng tháng Mười ?
A. Để xóa bỏ cục diện hai chính quyền tồn tại song song.
Câu 54: Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 ở Pháp có điểm nào tương đồng với nhau?

Đọc thêm  Bài Viết Hay Về Mẹ Chọn Lọc, Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

D. Nhân dân lao động nắm chính quyền. 
Câu 55: Trong Chính sách kinh tế mới, chính sách nào nhằm phục hồi và phát triển thương nghiệp ở Nga?
C. Kêu gọi nước ngoài đầu tư.  
Câu 56: Trong Chính sách kinh tế mới ở Nga, chính sách nào nhằm phục hồi và phát triển nông nghiệp?

D. Cho tự do buôn bán, mở lại chợ.
Câu 57: Vì sao năm 1924, Nga thực hiện Chính sách kinh tế mới?
C. Đất nước bị tàn phá nghiêm trọng, nước Nga phải khôi phục kinh tế.
Câu 58: Tình hình chung của các nước châu Âu trong những năm 1918 – 1923 là
C. Kinh tế suy sụp, khủng hoảng chính trị – xã hội.
Câu 59: Trong những năm 1929 – 1933, các nước châu Âu
D. lâm vào khủng hoảng.
Câu 60: Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 là
D. nền dân chủ ở các nước đều sụp đổ, bọn phản động lên nắm quyền.

Viết một bình luận