Câu 41: Thuộc địa của thực dân Pháp ở khu vực Đông Nam Á là, A. Việt Nam. B. Mi-an-ma. C. Đông Dương. D. Campuchia., Câu 42: Thuộc địa của thực dân Anh ở khu

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thanhbach92013

Câu 41:C. Đông Dương.

Câu 42: D .Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin.

Câu 43:A. Cử học sinh đi du học phương Tây.

Câu 44:D. Thống nhất tiền tệ.

Câu 45:C. Nhờ tiến hành cải cách tiến bộ.

Câu 46:D. Do vụ ám sát Thái tử Áo – Hung tại Xéc-bi (28/6/1914).

Câu 47: C. Đức, Áo – Hung.

Câu 48:A. Chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

Câu 49: C. Dân chủ Cộng hòa

Câu 50:B. Công nhân, binh lính.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tiepthattha1tNvT3

Câu 41: Thuộc địa của thực dân Pháp ở khu vực Đông Nam Á là
C. Đông Dương. 
Câu 42: Thuộc địa của thực dân Anh ở khu vực Đông Nam Á là
D .Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin.
Câu 43: Trong cuộc Duy tân Minh Trị, nước Nhật đã thực hiện biện pháp gì để đào tạo nhân tài?
A. Cử học sinh đi du học phương Tây. 
Câu 44: Trong cuộc Duy tân Minh Trị, chính sách cải cách nào đã tạo điều kiện cho thương nghiệp Nhật Bản phát triển
 D. Thống nhất tiền tệ.
Câu 45: Vì sao Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây?
C. Nhờ tiến hành cải cách tiến bộ.  
Câu 46: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) là
D. Do vụ ám sát Thái tử Áo – Hung tại Xéc-bi (28/6/1914).
Câu 47: Các quốc gia thuộc phe Liên minh gồm có
C. Đức, Áo – Hung.  
Câu 48: Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là ?
A. Chiến tranh đế quốc phi nghĩa.  
Câu 49: Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?
C. Dân chủ Cộng hòa.   
Câu 50: Lực lượng tham gia cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:
B. Công nhân, binh lính.

Đọc thêm  Công Văn 3360 /Tct - Công Văn Số 3360/Bhxh

Viết một bình luận