Câu 31: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là, A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi., C. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến. D. Đế quốc ph

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tienganhkimdinh20192

1C. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

2A. Pháp thua trận, phải bồi thường chiến phí và mất tài nguyên.

3B. Do Mĩ có nhiều nhà độc quyền về công nghiệp.

4C. Giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế – xã hội.

5C. Phương pháp ôn hòa.

6A. Kiên quyết chống thực dân Anh.

7B. Anh.

8C. Vũ Xương.

9B. lật đổ chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

10A. Nhà nước phong kiến còn vững mạnh.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: ngongocthaochi709

Câu 31: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là 

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến

D. Đế quốc phong kiến quân phiệt.

Câu 32: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?

A. Pháp thua trận, phải bồi thường chiến phí và mất tài nguyên.

B. Pháp chỉ tập trung vào việc khai thác, bóc lột các thuộc địa.

C. Pháp tập trung vào lĩnh vực tài chính, ít quan tâm công nghiệp.

D. Cơ cấu kinh tế của Pháp mất cân đối giữa các ngành

Câu 33: Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các “ông vua công nghiệp” ?

A. Do Mĩ có nền công nghiệp đứng đầu thế giới.

B. Do Mĩ có nhiều nhà độc quyền về công nghiệp.

C. Nền công nghiệp Mĩ do vua nước Anh chi phối.

Đọc thêm  tai luat giao thong duong bo

D. Những người tài giỏi ở Mĩ thường được gọi là “Vua

Câu 34: Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại Ấn Độ là gì?

C. Giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế – xã hội.

D. Thỏa hiệp với quý tộc phong kiến và địa chủ.

A. Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc.

B. Thỏa hiệp với thực dân Anh để tiến hành cải cách.

Câu 35: Trong 20 năm đầu (1885 – 1905), Đảng Quốc đại của Ấn Độ chủ trương dùng phương pháp gì để đòi chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ?

C. Phương pháp ôn hòa.

A. Phương pháp bạo lực. 

B. Đấu tranh chính trị.

D. Chủ trương bất hợp tác.

Câu 36: Phái “Cấp Tiến” trong Đảng Quốc đại của Ấn Độ do Ti-lắc cầm đầu, có thái độ như thế nào đối với thực dân Anh

A. Kiên quyết chống thực dân Anh.

B. Ôn hòa với Anh.

C. Sẵn sàng thỏa hiệp. 

D. Ủng hộ thực dâ

Viết một bình luận