Câu 3: Nội dung, tác dụng của chính sách mới của Ru-dơ-ven đối với nước Mĩ., Nội dung:………………………………, Tác dụng:……………………………., Câu 4: Nhận xét về chính sách mới của Ru-dơ-ven qua hình 59 sgk? , Help mik

Lời giải 1:

Họ tên người giải: truongthimaichi3

Câu 3.

* Nội dung:

+ Giải quyết nạn thất nghiệp

+ Ban hành các Đạo luật về Phục Hưng, ngành ngành công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

+ Điều chỉnh nông nghiệp: nâng cao giá nông sản, giảm bớt nông phẩm thừa, cho vay dài hạn đối với dân trại…

* Tác dụng:

+ Giải quyết việc làm cho người thất nghiệp, xoa dịu mâu thuẫn xã hội.

+ Khôi phục được sản xuất.

+ Thu nhập quốc dân tăng liên tục từ sau 1933.

+ Duy trì chế độ dân chủ tư sản .

 Nhờ áp dụng chính sách kinh tế mới, nước Mĩ đã thoát ra khỏi khủng hoảng.

Câu 4.

 Chính sách mới của Ru-dơ-ven đã ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng,… dưới sự thâu tóm, quản lí chặt chẽ của Nhà nước nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.

 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: LinhChi11083

Câu 3.

a) Nội dung:

– Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

b) Tác dụng:

–  Thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

–  Cứu nguy cho tư bản Mỹ.

–  Giải quyết khó khăn cho nhân dân lao động.

–  Duy trì chế độ dân chủ tư sản.

Đọc thêm  Mẫu 2A /Tctw - Mẫu Sơ Yếu Lí Lịch Mẫu 2A Bnv

Câu 4.

Chính sách mới kịp thời giải quyết được hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ, đưa nền kinh tế Mĩ nhanh chóng phục hồi và phát triển. 

Viết một bình luận