Câu 2: Chính sách cai trị tàn bạo nhất của nhà Minh là gì ? *, A. Tăng thuế đối với nông dân, B. Bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì, C. Cưỡng bức nhân dân ta bỏ phong tục tập quán cũ của

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Diraknopro127

Câu 2: Chính sách cai trị tàn bạo nhất của nhà Minh là gì ? *

A. Tăng thuế đối với nông dân

B. Bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì

C. Cưỡng bức nhân dân ta bỏ phong tục tập quán cũ của mình

Câu 3: “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi”. Đó là câu nói của ai? Trong tác phẩm nào? *

A. Trần Hưng Đạo – trong “Hịch Tướng sĩ”

B. Lê Văn Hưu – Trong “Đại Việt sử ký toàn thư”

C. Nguyễn Trãi – trong “Bình Ngô Đại Cáo”

D. Nguyễn Trãi – trong “Phú núi Chí Linh”

đáp án C

Câu 4: Biểu hiện nào không thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta? *

A. Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

B. Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, bóc lột nhân dân ta.

C. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

D. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

giải thích

– Đồng hóa về văn hóa:

   + Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

   + Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

– Đồng hóa về chính trị:

   + Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ

Đọc thêm  Điều kiện khách quan và chủ quan dẫn đến bùng nổ và thắng lợi trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á

Câu 5: Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn như thế nào? *

A. Rất mạnh, quân sĩ đông, vũ khí đầy đủ

B. Còn yếu

C. Gặp nhiều khó khăn, gian nan

Câu 6: Khi quân Minh tấn công căn cứ Lam Sơn, trước thế mạnh của giặc nghĩa quân đã làm gì? *

A. Rút lên núi Chí Linh (Thanh Hóa)

B. Rút lên núi Núi Do (Thanh Hóa)

C. Rút vào Nghệ An

D. Không hề rút lui, cầm cự đến cùng

đáp án A. Rút lên núi Chí Linh (Thanh Hóa)

Câu 7: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi? *

A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến

B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn

C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng

D. Tất cả cùng đúng

C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng

Câu 8: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là: *
A. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.
B. trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng
C. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.
D. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.

Chọn đáp án: D

– Trận Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 – 1427): Khoảng 15 vạn viện binh từ Trung Quốc kéo sang bị quân ta tấn công tại ải Chi Lăng, Cần Trạm, Phố Cát, Xương Giang tướng giặc phải xin hàng, mở hội thề Đông Quan rút quân về nước.

Đọc thêm  Giá Nhượng Quyền Cafe Ông Bầu Là Bao Nhiêu? Làm Giàu Không Khó Với Cà Phê Ông Bầu

Lời giải 2:

Họ tên người giải: uyenpham2983

Câu 1: Chính sách cai trị tàn bạo nhất của nhà Minh là gì ?

C. Cưỡng bức nhân dân ta bỏ phong tục tập quán cũ của mình

Câu 2:“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi”. Đó là câu nói của ai? Trong tác phẩm nào?

C. Nguyễn Trãi – trong “Bình Ngô Đại Cáo”

Câu 3: Biểu hiện nào không thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta?

D. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

Câu 4: Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn như thế nào?

C. Gặp nhiều khó khăn, gian nan

Câu 5: Khi quân Minh tấn công căn cứ Lam Sơn, trước thế mạnh của giặc nghĩa quân đã làm gì?

A. Rút lên núi Chí Linh (Thanh Hóa)

Câu 6: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi?

C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng

Câu 7: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là:

D. Trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.

Câu 8: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

B. Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra thời kì phát triển của đất nước

Đọc thêm  Hướng Dẫn Kê Khai Mẫu 2C/Tctw-98, Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Mẫu 2C Tctw98

Cho mình xin hay nhất nha!

Good luck with your studies!

Viết một bình luận