Câu 19: Nội dung nào dưới đây KHÔNG phải là cải cách dân chủ được tiến hành ở Nhật Bản từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai? , A. Khuyến khích phát triển các côn

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tanhungg9

câu 19:

A. Khuyến khích phát triển các công ty độc quyền

câu 20:

D. Chiến tranh Triều Tiên (6 – 1950).

câu 21:

B. Nước Mỹ không còn là điểm đến thu hút nhiều nhân tài trên thế giới.

Câu 22:

B. nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.

Câu 23:

C. Đồng đôla Mỹ bị phá giá hai lần vào tháng 12-1973 và tháng 2 – 1974

Câu 24:

A. châu Á.

Câu 25:

Lời giải 2:

Họ tên người giải: trangnguyen3403

Câu 19: Nội dung nào dưới đây KHÔNG phải là cải cách dân chủ được tiến hành ở Nhật Bản từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai? 
⇒ A. Khuyến khích phát triển các công ty độc quyền.
Câu 20: Yếu tố được coi là “ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản là
⇒ D. Chiến tranh Triều Tiên (6 – 1950). 
Câu 21: Nội dung nào dưới đây KHÔNG phải là nguyên nhân khiến kinh tế Mỹ bị suy giảm?
⇒ B. Nước Mỹ không còn là điểm đến thu hút nhiều nhân tài trên thế giới.
Câu 22: Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, nước Mỹ là
⇒ B. nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.
Câu 23: Yếu tố nào sau đây KHÔNG phản ánh đúng Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai?
⇒ C. Đồng đôla Mỹ bị phá giá hai lần vào tháng 12-1973 và tháng 2 – 1974.
Câu 24: “Lục địa trỗi dậy” là khái niệm dùng để chỉ phong trào giải phóng dân tộc ở 
⇒ D. Châu Phi
Câu 25: Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài Ba-ti-xta ở Cuba là sự kiện
⇒ A. cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa.

Đọc thêm  Tình hình kinh tế chính trị của đế quốc anh . Vì sao lê nin gọi chủ nghĩa đế quốc anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân?

Viết một bình luận