Câu 16. Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?, A. Liên Xô và Mĩ. B. Mĩ và Anh. C. Liên Xô và

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tatkhanh5552

16 – A. Liên Xô và Mĩ.

17 – C. tạo điều kiện nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á.

18 – A. Cu-ba

19 – B. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

20 – C. sự tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, tác động, phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước

21 – B. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống

22 – A. tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN.

23 – C. thực dân Âu – Mĩ quay trở lại tái chiếm Đông Nam Á.

24 – A. Liên minh châu Phi (AU)

25 – C. Xác lập cục diện hai cực, hai phe, Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.

26 – B. liên minh chặt chẽ với nước Mĩ

27 – B. sự suy giảm thể mạnh của cả hai nước trên nhiều mặt

28 – A. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia.

29 – D. từ các nước thuộc địa trở thành các quốc gia độc lập.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: yoshin4

16.A

17. C

18. A

19. B

20. C

21. B

22. A

23. C

24. A

25. C

26. B

27. B

28. A

29. D 

Giải chi tiết:

Chúc bạn hc tốt^^

Đọc thêm  Giải Cùng em học Tiếng Việt 5 hay nhất - VietJack.com

Viết một bình luận