Câu 14:Vì sao nhân dân chán ghét Nga hoàng ?, A.Nga hoàng bóc lột nhân dân thậm tệ, B.Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, C.Nga hoàng đánh thuế ruộng đất cao, D.Nga hoàng không t

Lời giải 1:

Họ tên người giải: FoxK157

Câu 14:Vì sao nhân dân chán ghét Nga hoàng ?

A.Nga hoàng bóc lột nhân dân thậm tệ

B.Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc

C.Nga hoàng đánh thuế ruộng đất cao

D.Nga hoàng không trang bị đầy đủ vũ khí cho quân đội

Giải thích:

Khi chiến tranh thế giới bùng nổ năm 1914 Nga Hoàng Nicôlai II đã đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh đế quốc,gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước,khiến nhiều người chết,các gia đình phải chia rẽ làm suy sụp kinh tế đất nước.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenminh56868

Câu 14:Vì sao nhân dân chán ghét Nga hoàng ?

A.Nga hoàng bóc lột nhân dân thậm tệ

B.Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc

C.Nga hoàng đánh thuế ruộng đất cao

D.Nga hoàng không trang bị đầy đủ vũ khí cho quân đội

=> Khi chiến tranh thế giới bùng nổ năm 1914 Nga Hoàng Nicôlai II đã đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh đế quốc gây nhiều thiệt hai và đau thương chi nhân dân nga

Đọc thêm  Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Mới Nhất

Viết một bình luận