Câu 13 Trong thập kỉ 50, kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ vì: , , (Chỉ được chọn 1 đáp án), A., Nhận được viện trợ của Mĩ., B., Nhận được những đơn đặt hàng của Pháp trong chiến tranh ở Đông Dươn

Lời giải 1:

Họ tên người giải: parkchaeyoung182

Câu 13 Trong thập kỉ 50, kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ vì:

A. Nhận được viện trợ của Mĩ.

B. Nhận được những đơn đặt hàng của Pháp trong chiến tranh ở Đông Dương.

C. Có thị trường rộng lớn là Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

D. Nhận được những đơn đặt hàng của Mĩ trong chiến tranh Triều Tiên.

=> Khi nhận đc viện trợ của Mĩ, Nhật Bản phát triển kinh tế rất mạnh mẽ

Câu 20: Về nông nghiệp, ngành nghề nào của Nhật Bản đứng thứ hai trên thế giới?

A. Nghề trồng lúa mì

B. Nghề trồng lúa nước

C. Nghề đánh cá.

D. Nghề chăn nuôi bò

=> Nghề đánh cá của Nhật đứng thứ 2 thế giới

Lời giải 2:

Họ tên người giải: duongmanhhung2909096

Trong thập kỉ 50, kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ vì:

=> A. Nhận được viện trợ của Mĩ.

Về nông nghiệp, ngành nghề nào của Nhật Bản đứng thứ hai trên thế giới?

=>B. Nghề trồng lúa nước

Đọc thêm  quy định 1043-qđ/tu, ngày 21/9/2004

Viết một bình luận