Câu 12:Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc phần thắng thuộc về phe:, A.Phe Đức-Áo-Hung, B.Phe Đức –Ý-Nhật, C.Phe Anh-Pháp-Nga, D.Phe Đức-Pháp-Nga

Lời giải 1:

Họ tên người giải: buihavi123420054

Câu 12:Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc phần thắng thuộc về phe:

A.Phe Đức-Áo-Hung

B.Phe Đức –Ý-Nhật

C.Phe Anh-Pháp-Nga

D.Phe Đức-Pháp-Nga

Lời giải 2:

Họ tên người giải: FoxK156

Câu 12:Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc phần thắng thuộc về phe:

A.Phe Đức-Áo-Hung

B.Phe Đức –Ý-Nhật

C.Phe Anh-Pháp-Nga

D.Phe Đức-Pháp-Nga

=>Ngày 11-11-1918, Đức phải kí Hiệp định đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc với phần thắng thuộc về phe Hiệp ước và sự thất bại hoàn toàn của phe Đức, Áo – Hung.

*Phe hiệp ước bao gồm: Anh-Pháp-Nga

Đọc thêm  Đề Cương Ôn Tập Chương 1 Đại Số 9 Hoàn Chỉnh, Ôn Tập Chương 1 Đại Số 9 Hoàn Chỉnh

Viết một bình luận