Câu 11: Vì sao nền Chuyên chính Gia-cô-banh được xem là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII?, A.Vua Lu-I XVI bị xử tử, nền Cộng hòa được thành lập.,

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thanhbach92018

Câu 11:B. Phái Gia-cô-banh đã giải quyết hết các nhiệm vụ cơ bản của xã hội.

Câu 12:D. Quy định mức lương cho lao động làm thuê.

Câu 13: D. Sợi – dệt.

Câu 14:B. Anh.

Câu 15:B. Máy hơi nước Giêm-oát.

Câu 16:D. Anh là nước có nền kinh tế tư bản phát triển nhất.

Câu 17: B. Vốn đầu tư ít và thu hồi nhanh, lợi nhuận cao.

Câu 18:A. Vô sản và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại.

Câu 19:C. Phong trào Hiến chương ở Anh.

Câu 20:B. Giai cấp nông dân.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nhuybui87

Danh sách các câu trả lời: B
D
D
A
B
D
B
A
C
B

Đọc thêm  MBTI.vn: Trắc Nghiệm MBTI, Test Tính Cách chọn Nghề Nghiệp

Viết một bình luận