Câu 11:Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị chiến tranh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:, A.Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản các nước, B.Mâu thuẫn giữa các

Lời giải 1:

Họ tên người giải: FoxK158

Câu 11:Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị chiến tranh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:

A.Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản các nước

B.Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa

C.Sự hình thành hai khối quân sự thù địch nhau

D.Cả A,B,C đều đúng

=>Nó là một cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược và phi nghĩa

Lời giải 2:

Họ tên người giải: QuynhChii6138

Câu 11:Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị chiến tranh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:

A.Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản các nước

B.Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa

C.Sự hình thành hai khối quân sự thù địch nhau

D.Cả A,B,C đều đúng

#ChiiB

#Lớp 7 muôn năm

Đọc thêm  trong các triều đại phong kiến việt nam đã học triều đại nào một lúc có 2 vua ? vị vua nào đã hi sinh bản thân vì đất nước nhưng cuối cùng bị thất bại bởi nhân dân

Viết một bình luận