Câu 1 : Vì sao nói Cuộc khởi nghhĩa 18-3-1871 là cuộc cách mạng vô sản?, Câu 2 : Trình bày quá trình xâm lược và chính sách cai trị của Anh ở Ấn Độ., Câu 3 : Kể tên các nước Đông Nam Á? Vì sao khu vự

Lời giải 1:

Họ tên người giải: xuannguyen591303

Câu 1:

-Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền.

– Đầu thế kỉ XVIII, Ấn Độ trở thành thuộc địa của Anh. Chúng thi hành chính sách vơ vét tàn bạo.

– Nhân dân Ấn Độ mâu thuẩn với thực dân Anh cho nên dẫn đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hậu quả: Đất nước ngày càng lạc hậu.

– Đời sống nhân dân lâm vào cảnh bần cùng chết đói hàng loạt.

Câu 3:

– Việt Nam (Thủ đô Hà Nội), Lào (Thủ đô Viêng Chăn), Cam-pu-chia (Thủ đô Phnôm-pênh), Thái Lan (Thủ đô Băng Cốc), Mi-an-ma (Thủ đô Y-an-gun), Ma-lai-xi-a (Thủ đô Cua-la Lăm-pơ),In-đô-nê-xi-a (Thủ đô Gia-các-ta), Xin-ga-po (Thủ đô Xin-ga-po), Bru-nây (Thủ đô Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan), Phi-líp-pin (Thủ đô Ma- ni-la), Đông Ti-mo (Thủ đô Đi-li), Ma-lai-xi-a (ở cả bán đảo và đảo; Thủ đô Cua-la Lăm-pơ).

* Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên.

– Thực dân phương tây xâm lược, biến Đông Nam Á thành thuộc địa, phụ thuộc.

* Phong trào phát triển liên tục, rộng khắp. thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Đấu tranh bằng nhiều hình thức nhưng chủ yếu là đấu tranh vũ trang.

Chúc bn hc giỏi

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dsgfijsdadg4

1Tại sao nói cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới dã lật đô chính quyền của giai cấp tư sản?

– Trả lời:

Đọc thêm  Thời Khóa Biểu Bằng Tiếng Anh, Ký Tự Ví Von Đỉnh Cao, Có Cả Thực Đơn Môn Học

+ Lực lượng cách mạng là quần chúng nhân dân lao động Pa-ri .

+ Lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản. Thành lập chính quyền của giai cấp vô sản .

+ Do giai cấp vô sản lãnh đạo.
2.Quá trình thực dân Anh xâm lược Ấn Độ:

–  Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm lược và áp đặt ách thống trị đối với Ấn Độ.

– Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh, phải cung cấp ngày càng nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.
3

Lời giải chi tiết

* Nguyên nhân khách quan:

– Các nước tư bản thực dân (cụ thể là Pháp) đang trong quá trình phát triển chủ nghĩa đế quốc mạnh mẽ, cần nguyên liệu, thị trường, thuộc địa,… nên đang tích cực đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

* Nguyên nhân chủ quan:

– Vị trí địa lí: Các nước Đông Nam Á có vị trí địa lí vô cùng quan trọng.

+ Là một khu vực khá rộng, bao gồm nhiều nước trên lục địa và hải đảo.

+ Nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông, nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.

+ Là cửa ngõ để đi vào lục địa châu Á rộng lớn.

– Tài nguyên, thiên nhiên: Là khu vực giàu tài nguyên như: lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khoáng sản,…

– Dân cư: Có nguồn nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Đọc thêm  Báo Cáo Thực Hành Vật Lí 12 Bài 6, Báo Cáo Thực Hành Con Lắc Đơn Vật Lí 12 Docx

– Chính trị – xã hội: Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu, xã hội khủng hoảng.


““““ Xin 5vote + câu trả lời hay nhất tham khảo đi ạ ““““““`
Chúc Bạn Thi Tốt 

Viết một bình luận