Câu 1: Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập công xã Pa-ri 1871?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: baonhivu12344

Nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri vì:

Chính phủ vệ quốc sau khi thành lập không tổ chức đấu tranh chống Phổ mà nhanh chóng đầu hàng, đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tatkhanh5556

Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập công xã Pa-ri 1871 

     +) vì nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri vì nhân dân chống lại giai cấp tư sản đầu hàng Đức và đàn áp quần chúng.

Đọc thêm  Phân Dạng Và Bài Tập Chuyên Đề Tổ Hợp Xác Suất, Phân Dạng Và Bài Tập Chuyên Đề Tổ Hợp

Viết một bình luận