Câu 1: Vì sao nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những, dòng sông lớn?, Câu 2: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?, Câu 3: Theo em, những thành tựu v

Lời giải 1:

Họ tên người giải: camly20106

Câu 1:

: +Phù sa của các dòng sông rất màu mỡ, đặc biệt là rất mềm nên dễ canh tác (chỉ cần công cụ gỗ, đá là có thể trồng cấy được).

+ Các con sông lớn cung cấp nguồn nước tưới tiêu dồi dào.

Câu 2:

– Thời kì Xuân Thu – Chiến Quốc ở Trung Quốc (khoảng thế kỉ V TCN) là thời kì có nhiều biến động lớn về kinh tế – xã hội, chính trị và văn hóa dẫn đến sự sụp đổ của chế độ chiếm nô và hình thành chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

Câu 3: 

– Một số thành tựu khoa học cơ bản như phép đếm đến 10, số pi, các chữ số, số 0, các định luật Py-ta-go, định luật Ta-lét…

– Những công trình kiến trúc, điêu khắc :kim tự tháp, đền Pác-tê-nông…

Câu 4:

– Đông Nam Á là một khu vực địa lí – lịch sử – văn hóa mang sắc thái riêng biệt. với địa hình đa dạng, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa kèm theo mưa thuận lợi cho sự phát triển của cây lúa nước. Vào những thế kỉ tiếp giáp công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã sử dụng phổ biến đồ sắt, kinh tế nông nghiệp phát triển. 

– Đồng thời, chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc (thông quan việc giao lưu thương mại) nhiều vương quốc cổ đã xuất hiện ở khu vực này, ví dụ:

+ Trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay đã xuất hiện các nhà nước: Văn Lang, Âu Lạc; Vương quốc Phù Nam và Vương quốc Chăm-pa.

Đọc thêm  Viết Thuyết Minh Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Và Phát Triển Công Nghệ

+ Tại lưu vực sông Mê Nam, người Môn đã thành lập Vương quốc Đva-ra-va-ti; Ha-ri-pun-giay-a.

+ Tại lưu vực sông I-ra-oa-di, người Môn thành lập các Vương quốc Tha-tơn và Pê-gu; người Pi-u thành lập Vương quốc Sri Kse-tra.

+ Trên bán đảo Mã Lai xuất hiện các Vương quốc: Kê-đa; Tam-Bra-lin-ga; Tu-ma-sic.

+ Trên lãnh thổ In-đô-nê-xi-a ngày nay ra đời các Vương quốc Ma-layu; Ta-ru-ma, Can-tô-li.

Câu 5:

– Trong lịch sử, do vị trí địa lí đặc biệt của mình, Đông Nam Á đã sớm có sự tiếp xúc, giao lưu với các nền văn hóa lớn như: Trung Quốc, Ấn Độ. Quá trình giao lưu – tiếp xúc đó đã có nhiều tác động quan trọng đến văn hóa Đông Nam Á. Điều này được thể hiện trên những phương diện sau:

+ Lĩnh vực tín ngưỡng – tôn giáo:

+ Lĩnh vực chữ viết:

+ Lĩnh vực văn học:

+ Nghệ thuật kiến trúc – điêu khắc của Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng đậm nét của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: quyennlt1001

Câu 1: Vì sao nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?

– Nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà sớm được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn, vì:

+ Phù sa của các dòng sông rất màu mỡ, đặc biệt là rất mềm nên dễ canh tác.

+ Các con sông lớn cung cấp nguồn nước tưới tiêu dồi dào.

Câu 2: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

Đọc thêm  Mẫu Bìa Bài Thu Hoạch Lớp Đảng Viên Mới, Mẫu Bìa Bài Thu Hoạch Lớp Cảm Tình Đảng

Về chính trị: Thế kỉ III TCN, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc.

Về kinh tế: Xuất hiện công cụ bằng sắt làm cho diện tích gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng.

 Về xã hội:

– Một số quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng đất, có quyền lực, trở thành giai cấp địa chủ.

– Nhiều nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân lĩnh canh hay tá điền.

– Khi nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô. Quan hệ sản xuất phong kiến xuất hiện.

Câu 3: Theo em, những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại đại còn được sử dụng đến ngày nay?
+ Lịch.

+ Chữ viết.

+ Phép đếm đến 10, các chữ số,…

+ Những công trình kiến trúc, điêu khắc.

Câu 4: Tác động của việc giao lưu thương mại đối với sự ra đời của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á như thế nào?

– Mang lại kinh tế cao,sự phát triển kinh tế nghề nông trồng lúc nước và một số nghè thủ công như: đúc đồng,rèn sắt,dệt,làm gốm,…

Câu 5: Văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hóa Đông Nam Á như thế nào trong những thế kỉ đầu Công nguyên?

– Tín ngưỡng – tôn giáo

Đọc thêm  Bản Kiểm Điểm Tự Soi Tự Sửa Theo 27 Biểu Hiện Suy Thoái, Thẳng Thắn “Tự Soi”, Nghiêm Túc “Tự Sửa”

– Chữ viết – văn học

– Kiến trúc – điêu khắc 


 

Viết một bình luận