Câu 1 : Vào thời nguyên thủy ở miền núi quảng trị có các tộc người thuộc ngữ hệ nào sinh sống?, Giúp mik nha mik vote 5* và ctrlhn.Cái này nói về tỉnh Quảng Trị nha…

Lời giải 1:

Họ tên người giải: phong148

Câu 1 : Vào thời nguyên thủy ở miền núi quảng trị có các tộc người thuộc ngữ hệ nào sinh sống?

Đáp án Ngữ hệ Nam Á

 Nhớ cho mik 5* nha

Lời giải 2:

Họ tên người giải: ngocmaii076

Ngữ hệ Nam Á nha bạn

Đọc thêm  hướng dẫn sử dụng filmora

Viết một bình luận