Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri 1871, Câu 2: Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Minhlunvl5

Câu 1 :

Ý nghĩa lịch sử : Thể hiện sự sáng tạo hình thức nhà nước kiểu mới dựa trên cơ sở dân chủ vô sản và hoạt động lợi ích của đa số nhân dân lao động.

– Là hình ảnh của chế độ xã hội mới tiến bộ, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn.

Câu 2 :

– Việc ứng dụng những thành tựu của khoa học – kĩ thuật vào đời sống và sản xuất mang lại nhiều hiệu quả to lớn. Giúp cải thiện đời sống cả về vật chất và tinh thần, làm cho đời sống của con người trở nên tốt đẹp hơn. (VD: việc ứng dụng năng lượng nguyên tử, năng lượng hạt nhân vào sản xuất, chế tạo máy móc, phương tiện giao thông, chữa bệnh,…)

– Tuy nhiên, chính những thành tựu này cũng mang lại mặt trái nếu con người sử dụng nó để trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại. (VD: việc sử dụng năng lượng nguyên tử, năng lượng hạt nhân vào sản xuất vũ khí gây chiến tranh hủy diệt,…)

=> Nhà khoa học A. Nô-ben đã nhận thức được mặt tích cực cũng như những nguy cơ mà các phát minh khoa học mang lại. Vì thế, ông muốn nhân loại hãy sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật để phục vụ cuộc sống con người, đừng sử dụng nó cho những cuộc chiến tranh gây tổn thất đau thương cho nhân loại.

Đọc thêm  luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Viết một bình luận