Câu 1: Tình hình chính quyền họ Trịnh giữa thế kỉ XVIII như thế nào?, A. Quanh năm hội hè, yến tiệc, phung phí tiền của., B. Chia nhau chiếm đoạt ruộng đất công., C. Nạn tham nhũng lan tràn., D. Chiế

Lời giải 1:

Họ tên người giải: vuonghaimt3

1. A

2. D

3. B

4. D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. A

10. C

Câu 1:

Do mâu thuẫn giữa các giai cấp, tầng lớp trong Xã hội ngày càng gay gắt.

– Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ:

   + Nông dân không có ruộng đất để cày cấy, buộc phả nhận ruộng đất của địa chủ để canh tác vè nộp địa tô.

   + địa chủ ra sức vơ vét, bóc lột nông dân tá điền.

– Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến:

   + Nhà nước không chăm lo đến đời sống nhân dân. Vua, quan lại, quý tộc ăn chơi xa đọa, vơ vét nhân dân đến tận xương tủy.

   + nhân dân phải chịu sưu cao, thuế nặng, bên cạnh đó, thiên tai, mất mua liên tiếp xảy ra. Đời sống của họ rất cơ cực, bần hàn.

→ Những mâu thuẫn trên ngày càng gay gắt, không thể điều hòa được đã làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nông dân.

Câu 2:

– Trong cục diện đấu tranh chống triều Nguyễn, các cuộc khởi nghĩa nửa đầu thế kỷ XIX diễn ra dồn dập, mãnh liệt mặc dù các cuộc khởi nghĩa nổ ra có sự liên kết, quy mô từ miền xuôi lên miền ngược song thực tế quy mô còn nhỏ, còn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, thiếu hẳn một bộ chỉ huy tài giỏi, đặc biệt là vị tướng trẻ tài ba như Quang Trung.

– Bí quyết thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là do Quang Trung đã vận dụng một đường lối chiến lược và chiến thuật tài tình, độc đáo, phát huy cao độ tinh thần yêu nước của nhân dân, nắm vững thời cơ, triệt để lợi dụng nhân tố bất ngờ để tổ chức phản công quyết liệt và nhanh chóng.

– Đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Quang Trung là hành quân thần tốc, tiến quân mãnh liệt, tổ chức và chỉ đạo chiến đấu hết sức cơ động. Điều mà các phong trào nổi dậy của nhân dân ta nửa đầu thế kỷ XIX không có được.

Lời giải 2:

Đọc thêm  Oxford Learner'S Bookshelf, Sign In To Oxford Learn

Họ tên người giải: thaonguyen813837

1A, 2.D, 3. B, 4. D, 5. A , 6. A, 7.A, 8. D, 9. A, 10. C

1 .            Giải 

Do mâu thuẫn giữa các giai cấp, tầng lớp trong Xã hội ngày càng gay gắt.

– Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ:

   + Nông dân không có ruộng đất để cày cấy, buộc phả nhận ruộng đất của địa chủ để canh tác vè nộp địa tô.

   + địa chủ ra sức vơ vét, bóc lột nông dân tá điền.

– Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến:

   + Nhà nước không chăm lo đến đời sống nhân dân. Vua, quan lại, quý tộc ăn chơi xa đọa, vơ vét nhân dân đến tận xương tủy.

   + nhân dân phải chịu sưu cao, thuế nặng, bên cạnh đó, thiên tai, mất mua liên tiếp xảy ra. Đời sống của họ rất cơ cực, bần hàn.

→ Những mâu thuẫn trên ngày càng gay gắt, không thể điều hòa được đã làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nông dân.

2.       giải 

Các  phong trào nổi dậy của nhân dân ở nửa đầu thế kỷ XIX diễn ra dồn dập, mãnh liệt nhưng vẫn chưa làm phát sinh một cuộc khởi nghĩa có tính tập trung, kết tinh của toàn bộ phong trào như khởi nghĩa Tây Sơn ở thế kỷ XVIII vì:

-Các phong trào này diễn ra với quy mô còn nhỏ, lẻ tẻ, không được lớn như khởi nghĩa Tây Sơn.

Đọc thêm  Đề Cương Ôn Tập Chương 2 Hình Học 9 Ôn Tập Chương 2 Đường Tròn

-Các phong trào đều không có người chỉ huy thống nhất cũng chưa có đường lối chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, tinh thần tốc chiến, tốc thắng.

-Các phong trào đều không vận dụng được thời cơ, chưa biết cách đánh vào điểm yêu của triều đình nhà Nguyễn.

Viết một bình luận