Câu 1:So với CMTS Anh,Mĩ,CMTS Pháp được coi là triệt để nhất vì:, A.Lật đổ chế độ phong kiến cầm quyền ,mở đường cho CNTB phát triển , B.Quần chúng nhân dân tham gia tích cực,đưa CM đến thắng lợi , C

Lời giải 1:

Họ tên người giải: QLinkVN3

So với CMTS Anh, Mĩ, CMTS Pháp được coi là triệt để nhất vì:
A. Lật đổ chế độ phong kiến cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển
B. Quần chúng nhân dân tham gia tích cực, đưa CM đến thắng lợi
C. Giải quyết một phần yêu cầu ruộng đất cho nhân dân
D. Ảnh hưởng vang dội tới châu Âu và thế giới

GIẢI THÍCH:

– CMTS Pháp đã lật đổ nền quân chủ chuyên chế phong kiến thối nát, xây dựng một chế độ xã hội mới ở châu Âu với cơ cấu tổ chức mới và các quyền tự do dân chủ.

– Đập tan quan hệ ruộng đất phong kiến, giải phóng nông dân khỏi những áp bức phong kiến, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

– hoàn thành đầy đủ nhất những nhiệm vụ dân tộc, dân chủ của một cuộc cách mạng tư sản, bảo vệ đất nước

Lời giải 2:

Họ tên người giải: FoxK158

Câu 1:So với CMTS Anh,Mĩ,CMTS Pháp được coi là triệt để nhất vì:

A.Lật đổ chế độ phong kiến cầm quyền ,mở đường cho CNTB phát triển

B.Quần chúng nhân dân tham gia tích cực,đưa CM đến thắng lợi

C.Giải quyết một phần yêu cầu ruộng đất cho nhân dân

D.Ảnh hưởng vang dội tới châu Âu và thế giới

Giải thích:

– Xoá bỏ tình trạng cát cứ,hình thành thị trường dân tộc thống nhất.

Đọc thêm  truyen cuoi hay nhat the ky

– Nó lật đổ chế độ phong kiến, người nông dân được giải phóng.

– Thời chuyên chính Gia-cô-banh đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho ND.

– Kinh tế tư bản chủ nghĩa Pháp phát triển nhanh chóng sau cách mạng.

Viết một bình luận