Câu 1; Khái niệm lãnh địa và các giai cấp chính trong lãnh địa phong kiến ?, Giải giúp mik câu này với ạ .

Lời giải 1:

Họ tên người giải: diemmy91497

– Lãnh địa:

+ Là một khu đất rộng, trong đó có những lâu đài, dinh thự, nhà thờ, nhà kho, thôn xóm của nông dân..mà lãnh chúa phong kiến được nhà vua hoặc một lãnh chúa phong kiến khác phân phong cho mình

– Đời sống của các giai cấp trong lãnh địa:

+ Đời sống của lãnh chúa: Sống nhàn rỗi, xa hoa, sung sướng. Thời bình chỉ luyện tập cung kiếm, cưỡi ngựa, dạ hội, tiệc tùng. Bóc lột nặng nề và đối xử hết sức tàn nhẫn với nông nô.

+ Cuộc sống của nông nô: Nông nô là người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt và lệ thuộc vào lãnh chúa, nhận ruộng đất để cày cấy và phải nộp tô nặng, ngoài ra họ còn phải nộp nhiều thứ thuế khác (thuế thân, cưới xin…)

Lời giải 2:

Họ tên người giải: vlogstrung6

`-)`Khái niệm lãnh địa:

`+)` Là đơn vị về kinh tế và chính trị trong thời kì phong kiến phân quyền tại Tây Âu

`+)` Là cơ sở kinh tế tự cấp, bị đóng kín.

`-)` Chia thành hai giai cấp chính là:

`+)` Nông nô: người sản xuất chỉnh trong lãnh địa. Có nhiều đồ riêng như công cụ,… đều bị gắn chặt chẽ với lãnh chúa.

`+)` Lãnh chúa: Là người có quyền về tư pháp và tài chính, thường bóc lột nông nô của cải,…

Đọc thêm  Bệnh Án Loét Dạ Dày Tá Tràng, Bệnh Án Viêm Loét Dạ Dày Tá Tràng

Viết một bình luận